Reklama
A A A

OBRZMIENIA NOSA

Uraz (uderzenie w nos). Cechy. Stłuczenie nosa powoduje obrzmienie, a czasem i wybroczyny. Złamanie kości nosa. Cechy. Przemieszczenie kości zostaje wkrótce za­maskowane przez obrzmienie, a czasem i dołączającą się odmę podskórną, obejmującą okolicę nasady nosa, powieki i policzki, powstałą wskutek rozerwania błony śluzowej Schneidera lub wskutek pęknięcia ściany zatoki czołowej. Przebyty bezpośredni uraz nosa; ból; trzeszczenie; zabloko­wanie nosa przez skrzepłą krew; obfite krwawienie z nosa, które się w szyb­kim czasie zatrzymuje; czasem zniekształcenie; badanie rentgenowskie. Guzowatość nosa (rhinophyma). Cechy. W rozwiniętych przypadkach trą-dzika różowatego nos może się stać niezwykle wielki i zrazikowaty; stan ten znany jest pod nazwą rhinophyma, p. trądzik różowaty, str. 176. Róża (erysipeias). Cechy. Od początku pojawia się obrzmienie i napięcie skóry w okolicy nosa, które szybko narasta, tak że w 2 dniu choroby dochodzi zwykle do zamknięcia szpar powiekowych. Czyraczność nozdrzy przednich (furunculosis nasi). Cechy. Mniejszy czy większy obrzęk koniuszka nosa powoduje zwykle czyrak tej okolicy, przy czym stwierdza się również zaczerwienienie, bolesność uciskową i pulsu­jący ból. Ostra nosacizna (malleus acutus). Cechy. Zwykle dochodzi do znacznego obrzmienia nosa z bólem i ciężkimi objawami ogólnymi. Twardziel nosa (rhinoscleroma). Cechy. Początkowo stwierdza się nieżyt nosa, wzmożenie wydzielania i tworzenie się strupów. Stopniowo rozwija się guzkowate lub raczej rozlane powiększenie ze stwardnieniem nosa, górnej wargi, podniebienia i sąsiadujących tkanek. Najpierw guzki są małe, twarde i umiejscowione podnabłonkowo, ale potem dochodzi do ich zlewania się z utworzeniem stwardniałych blaszek zrośniętych z podłożem. Czasem poja­wiają się owrzodzenia, zwykle w następstwie urazu lub zakażenia. Zmiany mają zabarwienie ciemnopurpurowe lub żółtawe (kości słoniowej). W miarę postępu choroby twarz ulega głębokim zniekształceniom z całkowitym zatka­niem nozdrzy. Występowanie między 14 a 15 rokiem życia; w wywiadzie pobyt w południowo-zachodniej Europie; przewlekły charakter; badanie bioptyczne (obraz histopatologiczny, obecność pałeczki twardzieli); niewy­krycie kiły lub raka. Mniej częste przyczyny. Zapalenie włóknistej tkanki podskórnej (cellulitis); obrzęk śluzowaty; ukąszenia i użądlenia; tłuszczak; zakrzep zatoki jamistej; pasożyty nosa (larwy); ziarniniak grzybiasty; przewlekły zastój chłonki (lymphoedema chronicum).