Reklama
A A A

OBRZMIENIA SROMU

Zapalenie sromu (vulvitis). Cechy. W postaciach ostrych wargi sromowe są obrzmiałe, gorące, zaczerwienione i bolesne; w postaciach przewlekłych obrzmienie ijest mniejsze. Miejscowe objawy podrażnienia i stanu zapalnego. Ból przy oddawaniu moczu. Obfita, śluzowo-ropna, cuchnąca wydzielina w zapa­leniu ostrym, rzadka i mniej obfita w przewlekłym. Otarcia naskórka. Bada­nie mikroskopowe ropy (mogą być gonokoki), badanie ogólne moczu (cza­sami cukromocz). Ostre zapalenie gruczołu Bartholina (Bartholinitis acuta). Cechy. Zakaże­nie rzeżączkowe przy zachowanej drożności przewodu wyprowadzającego gru­czołu prowadzi do powstania małego, tkliwego guzka, z którego można wy­cisnąć małą ilość ropy. Ujście przewodu wyprowadzającego jest zaczerwie­nione, otoczone czerwoną obwódką. Natomiast pierwotne lub wtórne zakaże­nie paciorkowcami lub pałeczką okrężnicy daje w wyniku zamknięcie prze­wodu wyprowadzającego, ropa zbiera się gwałtownie w obrębie przewodu i powstaje ropień rzekomy; w jednej trzeciej tylnej większych warg sromo­wych stwierdza się wówczas obrzmienie, tkliwość i zaczerwienienie. Przy zachowanej drożności przewodu wyprowadzającego — wyciśnięcie ropy zawierającej gonokoki. Objawy ostrego stanu zapalnego (ucieplenie, zaczerwienienie, ból, chełbotanie). W wywiadzie nagłe powiększe­nie się gruczołu. Ustąpienie po właściwym leczeniu lub po samoistnym opróż­nieniu się gruczołu. Przewlekłe zapalenie gruczołu Bartholina (Bartholinitis chronica). Cechy. Jeśli przewód wyprowadzający jest drożny, gruczoł przedstawia się jako mały, nieznacznie tkliwy guzek, wydzielający przy ucisku ropną treść. Gdy przewód nie jest drożny, stwierdza się obrzmienie wielkości orzecha włoskie­go, wypełnione śluzowo-surowiczą wydzieliną. Zlokalizowane obrzmienie; brak cech stanu zapalnego. Przy ucisku może się pojawiać ropna wydzielina. Żylaki sromu (varices vulvae). Cechy. Rozszerzone żyły sromu tworzą jedno- lub obustronne obrzmienie o niebieskawym zabarwieniu, przypomina­jące worek z robakami. Częstsze występowanie po stronie lewej. W wywiadzie liczne ciąże. Powiększanie się obrzmienia w pozycji stojącej. Może być ból i uczucie pełności lub obrzmienia w okolicy sromowej. Przepuklina sromowa (hernia pudendi). Cechy. Przepuklina pachwinowa, zstępująca do wargi sromowej, tworzy w górnej części wargi podłużne obrzmienie, zwykle gładkie, regularne i elastyczne. Obrzmienie i tkliwość zwiększają się przy kaszlu, dźwiganiu i w pozycji stojącej, zmniejszają się lub znikają zupełnie w pozycji leżącej. Zapalenie wargi sromowej [zapalenie włóknistej tkanki łącznej (cellulitis); róża (erysipelas)]. Cechy. Zajęty obszar wargi znacznie obrzmiewa i zmienia barwę. Niekiedy uraz w wywiadzie. Miejscowa tkliwość i ból, czasami wybroczyny. Objawy ogólne (dreszcze, gorączka). Krwiak sromu (haematoma vulvae). Cechy. Jest to niebieskie lub fioletowe obrzmienie, pokryte napiętą, błyszczącą skórą, często przechodzące wzdłuż ściany pochwy do wnętrza miednicy. W wywiadzie ciąża lub uraz. Obrzęk sromu (oedema vulvae). Cechy. Znaczne obrzmienie całego sromu. Obecność obrzęków pochodzenia nerkowego lub krążenio­wego. Łagodne guzy sromu (włókniak, tłuszczak). Cechy. Ograniczone obrzmie­nie o konsystencji zależnej od charakteru guza; wielkość przeszkody mecha­nicznej zależy od rozmiaru guza. Wlókniaki często są uszypułowane. Brodawczaki, kłykciny, brodawki. Cechy. Pojedyncze lub mnogie, uszy­pulowane lub płaskie brodawki albo naroślą mogą występować w obrębie całego sromu, dookoła odbytu, na wewnętrznej powierzchni ud oraz na ścia­nach pochwy. Kaszak (atheroma). Cechy. Jest to kulisty guz, twardy i elastyczny, ruchomy w stosunku do głębszych tkanek (jeśli nie zmieniony zapalnie), a zrośnięty w jednym punkcie ze skórą. Po otwarciu wydobywają się z niego serowate masy. Mniej częste przyczyny. Zastoinowy przerost sromu; przerost warg sromo­wych; słoniowatość rzekoma (kiła warg mniejszych); słoniowatość (obec­ność nitkowca podskórnego; rzadka poza krajami tropikalnymi); wodniak wargi sromowej i sromu (rzadka przyczyna obrzmienia sromu, spowodowana wysiękiem w kanale Nucka); guz więzadła obłego; błonica sromu; gruźlica sromu; mięsak sromu; obrzęk naczynioruchowy; ziarnica weneryczna pach­win; kłykciny płaskie? ziarniniak pachwino wy; torbiel skórzasta; czyraczność; marskość sromu; schistosomiasis; torbiel wszczepienna.