Reklama
A A A

OBRZMIENIA W DOLE PODKOLANOWYM

Aneurysma fossae popliteae. Cechy. Stwierdza się rozprężliwy, tętniący guz. Tętnienie jest synchroniczne z uderzeniami serca. Ucisk na tętnicę udo­wą wywołuje zmniejszenie rozmiarów obrzmienia i ustanie tętnienia. Pęknię­cie tętniaka powoduje narastający wzrost rozmiarów guza. Ból, osłabienie i sztywność w stawie kolanowym; szmer; osłabienie tętna w tętnicy udowej przedniej; obrzęk stóp i podudzi; zmiany w arterio gramie; aspiracja (krew). Cystis fossae popliteae (cystis Bakeri; ganglion). Cechy. Gdy powiększy się kaletka leżąca między mięśniem brzuchatym łydki i mięśniem półbłonias-tym, powstaje napięte, chełboczące obrzmienie w tyle kolana, umiejscowione przy wyprostowaniu podudzia na wewnętrznej powierzchni, w którym stwier­dza się wtórne, lecz nie rozprężliwe tętnienie. Przy zgięciu podudzia jest ono miękkie i trudne do wykrycia. Aspiracja treści (substancja żelatynowata lub surowica). Abscessus. Cechy. Stwierdza się bolesne, objęte stanem zapalnym, chełbo­czące obrzmienie, które może przenosić tętnienie z tętnicy podkolanowej (lecz. nie rozprężliwie). Jeśli przyczyną są zropiałe węzły chłonne, jest ono umiejscowione powierzchownie, natomiast umiejscawia się głęboko przy zapaleniu okostnej lub martwicy kości. Gorączka; ułożenie kolana w zgięciu; obrzęk podudzia; powiększenie węzłów chłonnych w pachwinie; aspiracja treści (ropa). Varices. Cechy. Stwierdza się miękkie, wypełnione płynem, posiadające wężykowaty wygląd obrzmienie pokryte przez cienką przebarwioną skórę. Obecność żylaków podudzia. Exostosis. Cechy. Stwierdza się wolno wzrastający, dobrze rozwinięty guz po wewnętrznej stronie dołu podkolanowego, utworzony z gąbczastej wyrośli kostnej wychodzącej z okolicy chrząstki nasady kości udowej. Występowanie u dzieci i młodzieży; obecność innych wy­rośli kostnych na innych kościach lub występowanie wyrośli u członków ro­dziny; zmiany w obrazie radiologicznym (guz wychodzący z normalnej kości, wystający przez okostną i pokryty przez chrząstkę). Sarcoma osteogenes. Cechy. Ogólne powiększenie dolnej nasady kości udo­wej i górnej nasady kości piszczelowej może być spowodowane mięsakiem okostnej jednej z tych kości. Mięsak wzrastający centralnie w kości powo­duje powstanie dobrze rozwiniętego guza, podobnego do zmian w Osteitis chronica lub Periostitis. Periostitis. Cechy. Duże obrzmienie z objawami tworzenia się ropnia może być spowodowane ostrym zapaleniem okostnej. Przewlekłe zapalenie okost­nej, przewlekły ropień kości lub centralna martwica może być przyczyną po­wstania dobrze rozwiniętego guza w tej okolicy. W ostrych przypadkach objawy posocznicy i ból; w prze­wlekłych badanie radiologiczne i badanie mikroskopowe pobranych skrawków. Mniej częste przyczyny. Lipoma; epiphysiolysis (dolna nasada kości udowej z przemieszczeniem dolnego fragmentu do tyłu); lymphadenopathia; haeman-gioma; neurofibroma; tumor gigantocellulare medullae spinalis; gumma; fibro-sarcoma periostalis; sarcoma tkanek miękkich.