Reklama
A A A

OBRZMIENIA W OKOLICY KROCZA

Ropień kulszowo-odbytniczy (abscessus ischiorectałis). Cechy. Gorący, czer­wony, tkliwy, twardy naciek między guzem kulszowym a odbytnicą. Ropień odbytu (abscessus ani). Cechy. Mały, powierzchownie położony ro­pień na krawędzi odbytu. Przetoka odbytu (fistula ani). Cechy. W okolicy odbytu stwierdza się mniej lub bardziej zaznaczone obrzmienie, nacieczenie i tkliwość, które to objawy występują szczególnie wyraźnie w przypadkach przetok z utrudnionym od­pływem wydzieliny lub przetok nie posiadających ujścia zewnętrznego. Klykciny płaskie (condylomata lata). Cechy. Są to różowe, brodawkowate guzy, wykazujące tendencję do łączenia się i tworzenia kalafiorowatych na­rośli. Kłykciny są pokryte obfitą wydzieliną o nieprzyjemnym zapachu i mają dużą skłonność do autoprzeszczepów. Stwierdzenie kiły. Kłykciny kończyste (condylomata acuminata). Cechy. Są to małe, uszypułowane, brodawczakowate guzy, rozwijające się dookoła odbytu wskutek dzia­łania na ten obszar drażniącej wydzieliny. Mogą być rozrzucone lub sku­pione w grupach. Obecność drażniącej wydzieliny (upławy, rzeżączka, wrzód miękki i inne). Wykluczenie kiły i ziarnicy wenerycznej pachwin. Zewnętrzne krwawnicę (varices haemorrhoidales). Cechy. Małe, okrągłe, si­nawe guzki sterczą na brzegach odbytu. Są miękkie lub twarde w zależności od stanu zawartej w nich krwi. Zewnętrzne fałdy skórne są następstwem uprzednio przebytych stanów zapalnych krwawnic. Wypadnięcie odbytu (prolapsus ani). Cechy. Po defekacji lub po parciu na stolec pojawia się czerwony lub siny, odprowadzalny twór, wystający z od­bytu. W przypadku całkowitego wypadnięcia twór ten może osiągać znaczne rozmiary, może stać się nieodprowadzalnym, a powierzchnia jego ulega owrzodzeniu; czasem ma miejsce zawęźlenie. Zwykle w wywiadzie mocne parcie na stolec. Mogą wy­stąpić bolesne parcia na stolec lub krwawienia. Naciek okołocewkowy (infiltratio periurethralis). Cechy. Obrzęk krocza z wieloma ogniskami ropienia i z obecnością przetok moczowych. Mniej częste przyczyny. Ziarnica weneryczna pachwin; ziarniniak wenerycz­ny; torbiel skórzasta okolicy krzyżowej.