Reklama
A A A

OBRZMIENIE W DOLE PACHOWYM

Powiększenie węzłów chłonnych pachy. Cechy. Jest to niemal najczęstsaa przyczyna obrzmienia okolicy pachowej. Obrzmienia są prawie zawsze liczne i usytuowane w tej części pachy, gdzie normalnie znajdują się węzły chłonne. Nawet po wytworzeniu pakietów (lymphadenitis tuberculosa) wyczuwa się przy obmacywaniu, iż twory te są złożone z wielu węzłów. Abscessus acutus. Cechy. Powierzchowny ropień, wywołany zakażeniem mieszka włosowego lub przebiciem zakażonego węzła chłonnego (które może pojawić się po tygodniach od chwili wygojenia pierwotnego źródła zakaże­nia w kończynie), ujawnia się jako bolesny, chełboczący guz w dole pacho­wym. Jeśli zakażenie rozpoczyna się w mieszkach włosowych, skóra jest zaw­sze zakażona i na jej powierzchni ukazują się jedna lub więcej krost, lub czasem tylko zagłębienia w przypadku pęknięcia ropnia. Cała zmieniona za­palna masa jest przesuwalna ponad głęboką powięzią pachową. Zakażenie rąk atakuje głębsze węzły pachowe, wskutek czego ropień tych ostatnich może powiększyć się do znacznych rozmiarów, zanim na skórze ukażą się jakieś zmiany; ropień taki jest pokryty przez mięśnie piersiowe i każdy ruch ramienia wywołuje ból. Rzadko do dołu pachowego może przebijać się rop-niak opłucnej. Główne objawy. Objawy ogólne; aspiracja ropy. Abscessus tuberculosus (ropień gruźliczy). Cechy. Stwierdza się pojedyncze, niezapalne, chełboczące obrzmienie, które, jeśli jest duże, może rozciągać się ku górze pod mięśniem piersiowym większym. Przebieg przewlekły (miesiące, łecz nie lata); może współ­istnieć gruźlica w innych miejscach; aspiracja gęstej, kłaczkowatej ropy. Cystis sebacea. Cechy. Obrzmienie jest powierzchowne, kuliste i przyrośnię­te w jednym miejscu do skóry. Powolny wzrost; niekiedy rozmiękanie z uwalnianiem treś­ci łojowej, względnie jej aspiracja strzykawką. Lipoma. Cechy. Guz ten, chociaż nie pojawia się często, może osiągnąć duże rozmiary i rozciągnąć się ku górze pod mięśniami piersiowymi. Jest on mięk­ki, może pozorować niemal chełbotanie, jest wyraźnie ograniczony, swobodnie przesuwalny, a skóra marszczy się, gdy się ją uniesie znad guza. Powolny wzrost (w ciągu wielu lat); ujemny wynik aspiracji. Aneurysma arteriae axillaris. Cechy. Stwierdza się względnie powierzchow­ne obrzmienie zawierające płyn, które wykazuje rozprężliwe tętnienie syn­chronicznie z uderzeniami serca. W wywiadzie — miejscowe uszkodzenie lub objawy zakaź­nego zapalenia wsierdzia; tętno nad tętnicą promieniową może być opóźnione i małe; czasem żyły przedramienia są rozszerzone (od ucisku żyły pachowej); aspiracja świeżej krwi. Mniej częste przyczyny. Hygroma cysticum; luxatio humeri subcoracoidea et luxatio humeri infraglenoidalis (głowa kości ramieniowej wyczuwalna w dole pachowym); fractura colli humeri; epiphysiolysis; synovitis; naevus; neo-plasma malignum primarium; haemangioma cavernosum; dermatofibrosarcoma protuberans; dodatkowe sutki lub gruczoły sutkowe.