Reklama
A A A

OBRZMIENIE W OBRĘBIE TRÓJKĄTA UDOWEGO SCARPY

Trójkąt udowy Skarpy leży w górnej trzeciej części uda. Jego podstawę tworzy więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale Pouparti), zewnętrzny brzeg — mięsień krawiecki, a brzeg wewnętrzny — mięsień przywodzicie! uda długi. Znajdują się w nim tętnica i żyła udowa, nerw zasłonowy, żyła odpiszczelowa oraz liczne naczynia chłonne. W jego górnej i przyśrodkowej części leży otwór owalny. Lymphadenopathia. Cechy. W okolicy otworu owalnego, poniżej więzadła pachwinowego, mogą być wyczuwane zrazikowate twory, których charakter zależy od tego, czy są objęte procesem zapalnym, gruźliczym czy rakowym. Jeśli uległy zropieniu, może być wyczuwane chełbotanie. Węzły te są roz­rzucone wzdłuż więzadła pachwinowego i naczyń udowych. Obecność uszkodzenia w polu drenowanym przez dane węzły (dolna przednia połowa brzucha, genitalia, kończyna dolna, okolica odbytu, pośladków i lędźwi), jeśli proces ma charakter zapalny lub rakowy; w zmianach gruźliczych, zajęcie innych węzłów chłonnych oraz objawy gruźlicy w innym miejscu. Hernia femoralis. Cechy. Stwierdza się po zewnętrznej stronie guzka łono­wego i do wewnątrz od naczyń udowych miernych rozmiarów obrzmienia, mniej lub bardziej guzowate, które oddaje impuls przy kaszlu. Przepuklina przechodzi wzdłuż kanału udowego, przedostaje się przez otwór owalny, a następnie przebiega wzdłuż linii najmniejszego oporu, skierowując się ku górze i rozciągając się w kierunku, a często i ponad więzadło pachwinowe. Rzadziej przepuklina może rozciągać się w kierunku ku dołowi wzdłuż wię­zadła pachwinowego. Jeżeli przepuklina taka nie daje się odprowadzić (zadzierzgnięta, przyrośnięta sieć zamykająca szyję, pusty worek przepukli­nowy otoczony przez tłuszcz zaotrzewnowy, wodniak worka), przedstawia się jako okrągławe, elastyczne obrzmienie w trójkącie udowym, nie oddające impulsu przy kaszlu. Odłamanie kostniny. Cechy. Twarda kostni na może być wyczuwalna w okolicy trójkąta udowego. W wywiadzie — złamanie górnej trzeciej części kości udowej. Abscessus frigidus. Cechy. Czasem można wykryć chełboczący kulisty guz, umiejscowiony poniżej więzadła pachwinowego, na zewnątrz lub do wewnątrz w stosunku do naczyń udowych, względnie leżący po wewnętrznej stronie uda. Abscessus coxae. Cechy. Miękki, chełboczący, niebolesny i niezapalny ropień może być wykryty w trójkącie udowym, zwykle po wewnętrznej stronie naczyń umiejscowiony tam po przejściu ze stawu biodrowego. W wywiadzie — gruźlica biodra oraz jej objawy przed­miotowe; nacięcie guza (ropa). Lipoma. Cechy. Miękki, płatowaty, elastyczny twór stwierdza się niekiedy w górnej części uda; często daje on objaw rzekomego chełbotania. Guz jest jajowaty; podczas jego przesuwania wytwarza się zagłębienie w skórze. Varix venae saphenae. Cechy. Stwierdza się miękkie, zmniejszające się przy ucisku, obrzmienie w otworze owalnym. Przy ucisku wyczuwa się pori palcem szmer zamiast bulgotania (jak to ma miejsce w przepuklinie pach­winowej), a guz pojawia się ponownie od dołu ku górze, nawet jeśli bada­jący palec blokuje kanał udowy. Obecność żył rozszerzonych żylakowato na udach i pod­udziach. Bursitis iliopectinea (iliopsoatica). Cechy. Obrzmienie powstaje u podstawy-trójkąta udowego, pod lub po zewnętrznej stronie tętnicy udowej w przy­padkach powiększenia kaletki maziowej. Czasem można ją zmniejszyć uciskiem. Niekiedy ból szerzący się ku dołowi wzdłuż wewnętrz­nej powierzchni uda; aspiracja treści; udo jest lekko zgięte, odwiedzione i skręcone na zewnątrz. Hernla obturatoria. Cechy. Powrózkowaty twór, leżący głęboko w udzie po wewnętrznej stronie naczyń, wyczuwa się niekiedy przy dwuręcznym badaniu; twór ten sięga do wewnątrz otworu zasłonowego. Przepuklina ta jest rzadka i trudna do rozpoznania. Mniej częste przyczyny. Ectopia testis; sarcoma; fibroma; aneurysma arte-riae femoralis; osteophytum acetabuli.