A A A

OPADANIE RĘKI

Polyneuritis (palenie wielonerwowe). Cechy. W schorzeniu tym spotyka się opadanie ręki i stopy. Najczęstsze odmiany etiologiczne opisywane są poniżej jako oddzielne jednostki chorobowe. Saturnismus chronicus. Cechy. Osłabienie mięśni i ich ścieńczenie, szcze­gólnie w obrębie prostowników nadgarstka (ręka opadająca) i palców jest częste. Porażenie staje się ewentualnie symetryczne, mimo że na początku może nie być tej symetrii. Rozwija się ono w ciągu kilku dni lub tygodni, zajmując całkowicie lub częściowo mięsień prostowników palców wspólny, następnie mięśnie palca małego i kciuka, a przed nimi lub w późniejszym ie mięśnie prostowniki nadgarstka. Niedowłady z zanikami rzadko doty-c :ą mięśnia naramiennego lub innych mięśni ramienia. Stwierdzany elek­tryczny odczyn zwyrodnienia związany jest z tymi uszkodzeniami mięśni oraz z utratą odruchów. W wywiadzie — zawód umożliwiający kontakt z ołowiem; szary rąbek ołowiczy na dziąsłach; zmiany w obrazie hematologicznym (nie­dokrwistość, zasadochłonne nakrapianie krwinek czerwonych, ziarnistości Grawitza); nawrotowe napady kolki i biegunek; objawy mózgowe; stwardnie­nie tętnic; wydalanie ołowiu z moczem. Polyneuritis alcoholica. Cechy. Opadanie ręki występuje obustronnie i zwy­kle łączy się z opadaniem stopy oraz kogucim chodem. Czasem mogą być zajęte same kończyny dolne. Odruchy głębokie są zniesione. W wywiadzie — przewlekłe nadużywanie alkoholu; stop­niowy początek z bólami typu newralgicznego z mrowieniem i drętwieniem dłoni i stóp; stopniowy rozwój porażenia, zwykle rozpoczynający się w za­kresie stóp i podudzi; następnie zajmujący ręce i przedramiona z opadaniem stóp i rąk; delirium lub zespół Korsakowa. Fractura humeri. Cechy. Jednostronne opadanie ręki może się często poja­wić w wyniku uszkodzenia nerwu promieniowego po złamaniu kości ramie­niowej. W wywiadzie — uraz; objawy złamania kości ramieniowej z niemożnością wyprostowania w stawie nadgarstkowym. Paralysis nervi radialis (porażenie nerwu promieniowego). Cechy. Opada­nie ręki pochodzenia urazowego jest zwykle jednostronne. W wywiadzie — ucisk lub rana; niemożność wyprostowa­nia nadgarstka, jednak paliczki końcowe mogą być jeszcze prostowane; utrata czucia na przedniej i tylnej powierzchni promieniowej strony okolicy łokcio­wej i przedramienia; na promieniowej stronie tylnych powierzchni nadgarstka i ręki oraz na grzbietowej powierzchni kciuka, drugiego, trzeciego i połowy czwartego palca. Polyneuritis arsenicalis. Cechy. Pojawia się opadanie ręki, jednak zawsze w połączeniu z opadaniem stopy, przy czym ten ostatni objaw jest bardziej zaznaczony. Zmiany występują obustronnie. Zanik mięśni pojawia się po porażeniu prostowników, a odruch kolanowy zostaje zniesiony (podobnie jak inne głębokie odruchy). Obecny jest elektryczny odczyn zwyrodnienia. W wywiadzie — praca w warunkach narażenia na kontakt z arsenem; powolny początek z parestezjami i bólami w kończynach; współ­istniejąca pigmentacja skóry (brązowe, plamiste przebarwienie wokół szyi i na brzuchu); wtórne zniekształcenia stóp i dłoni. Polyneuritis acuta febrilis. Cechy. Stwierdza się opadanie dłoni i stopy. Ostry początek po zadziałaniu zimna lub po nadmiernym wysiłku; dreszcze, uogólnione bóle i gorączka, mrowienie w palcach dłoni i stóp; stopniowa utrata siły mięśniowej, rozpoczynająca się w kończynach dolnych, do której dołącza się szybko zanik; nierówność źrenic lub objaw Argyll Robertsona. Mniej częste przyczyny. Inne postacie zapalenia wielonerwowego (p. rzad­sze przyczyny, str. 359); tumor medullae spinalis (VI segment szyjny); para­lysis Duchenne-Erbi.