Reklama
A A A

OPŁUCNA

Opłucna (pleura) jest to błona surowicza, która dla każdego płuca oddzielnie tworzy zamknięty worek. Odróżniamy więc dwa worki opłucnej, jeden dla płuca prawego, drugi dla lewego. Oba te worki surowicze, choć mogą się z sobą stykać ku tyłowi od mostka, są jednak całkowicie niezależne jeden od drugiego. Mają one tę samą budowę morfologiczną i z wyjątkiem nieznacznych różnic wykazują identyczny układ.