Reklama
A A A

OSŁABIENIE DRUGIEGO TONU NAD TĘTNICĄ PŁUCNĄ

Insufficientia valvulae tricuspidalis relativa (względna niedomykalność za­stawki trójdzielnej w rozszerzeniu serca). Cechy. W chorobie tej obserwuje się osłabienie drugiego tonu nad tętnicą płucną, które narasta wraz z postę­pem choroby. Zmiana ta bardzo często jest częścią składową obrazu w nie­wydolności krążenia pochodzenia sercowego, przebiegającej z rozszerzeniem prawego serca. Insufficientia valvulae tricuspidalis orgánica (organiczna niedomykalność zastawki trójdzielnej). Cechy. Drugi ton nad tętnicą płucną jest osłabiony. 7miana ta występuje jednak względnie rzadko. Stenosis ostii arteriosi dextri (zwężenie ujścia tętniczego prawego). Cechy. Drugi ton nad tętnicą płucną jest bardzo słaby, a niekiedy nieobecny. Główne Mniej częste przyczyny. Insufficientia valvularum semilunarium arteriae pulmonalis; ductus arteriosus Botalli persistens; pneumonía crouposa gravis (niekiedy).