Reklama
A A A

OSŁABIENIE PIERWSZEGO TONU NAD KONIUSZKIEM

Wstrząs, ciężka niedokrwistość, zapaść oraz porażenie nerwu błędnego przeważnie powodują osłabienie pierwszego tonu nad koniuszkiem. Insufficientia circulatoria chronica cardiaca (przewlekła niewydolność krą­żenia pochodzenia sercowego). Cechy. Często nie udaje się wyróżnić lub na­wet w ogóle wysłuchać tonu mięśniowego, tak że przeważają objawy osłu-chowe zależne od drgań zastawek serca; w końcowym okresie choroby rów­nież i te zjawiska osłuchowe mogą być tak słabe, że trudno wyraźnie wysłu­chać jakikolwiek odrębny ton serca. Insufficientia valvulae mitralis (niedomykalność zastawki dwudzielnej). Cechy. Nad koniuszkiem występuje szmer skurczowy, który całkowicie lub częściowo pokrywa pierwszy ton. Infarctus myocardii (zawał serca). Cechy. Wskutek uszkodzenia lewej ko­mory oraz wstrząsu pierwszy ton nad koniuszkiem wysłuchuje się jakby z oddali.