Reklama
A A A

OSŁABIENIE TONÓW SERCA

W otyłości ściana klatki piersiowej może być tak gruba, iż powoduje osła­bienie tonów serca. To samo odnosi się do osób muskularnych o grubej ścia­nie klatki piersiowej oraz do obrzęków klatki piersiowej. W astenii serca, która sprzyja zapaści, wstrząsowi i stanom osłabienia, tony serca są osła­bione. W podeszłym wieku często spotyka się przypadki, w których tony serca slyszy się z oddali. Insufficientia circulatoria chronica cardiaca (przewlekła niewydolność krą­żenia pochodzenia sercowego). Cechy. Tony serca są osłabione, przygłuszone i nieczyste, stosownie do stopnia istniejącego osłabienia serca. Często nie udaje się odróżnić tonu mięśniowego lub nawet nie słyszy się go, tak że prze­ważają cechy tonu zależne od drgań zastawek. Niezależnie od przyczyny uszkodzenia serca, zwykle wysłuchuje się szmer skurczowy nad koniuszkiem. Infarctus myocardii acutus (ostry zawał serca). Cechy. Często tony serca są osłabione, a szczególnie pierwszy ton nad koniuszkiem serca wkrótce po wy­stąpieniu zawału; niekiedy pojawia się tzw. rytm wahadłowy, często w skoja­rzeniu z rytmem cwałowym protodiastolicznym. Pericarditis constrictiva chronica (przewlekłe zaciskające zapalenie osier­dzia). Cechy. Tony serca są osłabione (,,małe, ciche serce"); w chorobie lej może pojawiać się tętno dziwaczne. Duszność wysiłkowa, ale nie spoczynkowa; powiększenie wątroby; często wodobrzusze; czasem płyn w jamach opłucnej; rozszerzenie żył; niekiedy sinica; wzrost ciśnienia żylnego; elektrokardiogram (niskie na­pięcie, często zmiana pozycji ciała nie powoduje przesunięcia osi elektrycznej serca); badanie radiologiczne (zwapnienia w osierdziu, serce czasem unieru­chomione, niekiedy zniekształcone). Emphysema pulmonum alveolare essentiale (rozedma płuc istotna pęche­rzykowa). Cechy. Tony serca są zwykle osłabione, ale czyste. Pericarditis exsudativa (wysiękowe zapalenie osierdzia). Cechy. Często, ale nie zawsze, nie udaje się wyróżnić tonów serca; są one przygłuszone lub nie­słyszalne z wyjątkiem okolicy podstawy serca, gdzie z zasady drugi ton ulega wzmożeniu. Pleuritis exsudativa (wysiękowe zapalenie opłucnej). Cechy. Jeśli w lewo­stronnym wysiękowym zapaleniu opłucnej serce uległo przemieszczeniu pod mostek, tony serca mogą być osłabione. Mniej częste przyczyny. Endocarditis séptica; myxoedema; pneumothorax sinister; morbus Addisoni.