A A A

OSŁONKI NERKI

Nerka wraz z nadnerczem objęta jest luźną tkanką łączną przestrzeni zaotrzewnowej; tkanka ta zawierająca dużo tłuszczu wytwarza torebkę tłuszczową (capsula adiposa) wspólną dla nerki i nadnercza. Na zewnątrz torebkę tłuszczową obejmuje łącznotkankowa błonka — powięź nerkowa, do której z przodu przylega otrzewna; do wewnątrz od torebki tłuszczowej leży właściwa osłonka nerki — torebka włóknista (capsula fibrosa) obejmu­jąca już tylko nerkę. Torebka włóknista składa się z dwóch warstw: warstwę zewnętrzną tworzy błona włóknista, wewnętrzną—tzw. błona mię­śniowa nerki, czyli błona podwłóknista. Krótkie łącznotkankowe pasma odchodzą od powięzi nerkowej i przebijając torebkę tłuszczową dochodzą do błony włóknistej. Połączenie to przyczynia się do umocowania nerki w jej położeniu.