Reklama
Suplementy diety
sterydy
renomowany producent siłowni plenerowych www.fitpark.pl
A A A

OTWARTE USTA

W stanach wyczerpania usta mogą być otwarte na skutek ogólnego osła­bienia mięśni. Zatkanie nosa. Cechy. W wielu przypadkach oddychanie przez usta stanowi podstawowy objaw. W wyroślach adenoidalnych występuje stale lub tylko w ciągu nocy oddychanie przez usta; rozchylone usta i głupkowaty, bezmyśl­ny wyraz twarzy są typowe dla dużych wyrośli adenoidalnych. Duszność (dyspnoe). Cechy. W ciężkich postaciach i przy ostrych napadach duszności usta rozwierają się przy każdym wdechu. Oczywista jest trudność oddychania, wobec tego zasadnicze znaczenie ma rozpoznanie jej przyczyny. Orthopnoe powoduje opadanie żuchwy siłą ciężkości. Idiocja (Idiotismus). Cechy. Niedostatki w rozwoju umysłowym zdradza bezmyślny, głupkowaty wyraz twarzy, rozchylone usta, wystający z nich ję­zyk, bełkot i nieregularne, bezradne ruchy rąk. Matołectwo (cretinismus). Cechy. Grube wargi kretyna są rozchylone, a spo­między nich wystaje język. Zwichnięcie żuchwy. Cechy. W postaci obustronnej usta są otwarte i usta­lone w tej pozycji, nie dając się zamknąć, choć udaje się je jeszcze bardziej rozewrzeć. Żuchwa jest wysunięta ku przodowi dalej niż szczęka górna, przez co twarz wydaje się dłuższa niż normalnie. Wyrostki stawowe wyczuwa się ku przodowi od wyniosłości stawowych; są one ustalone przez napięte żwa-cze i mięśnie skrzydłowe wewnętrzne; ku przodowi od obydwu uszu widocz­ne jest zagłębienie. Chory nie może domknąć ust, z ust wycieka ślina; połyka­nie i mowa są utrudnione. Nagłe wystąpienie podczas ziewania, wymiotowania, śmie­chu itp., po uderzeniu w podbródek przy otwartych ustach lub po otwarciu ust na siłę poza normalny zakres ruchu; ból występuje lub nie. Ropień zagardłowy (abscessus retropharyngeus). Cechy. Najbardziej charak­terystycznymi objawami miejscowymi są: postawa chorego (mianowicie od­chylenie głowy ku tyłowi celem zmniejszenia nacisku na krtań), głośne od­dychanie z otwartymi ustami, trudności w połykaniu oraz pewne obrzmienie zewnętrzne. Porażenie mięśni twarzy, łopatki i ramienia typu Landouzy-Dejerina (para-lysis musculorum facioscapulohumeralium). Cechy. Wargi są wywinięte i by­wają rozchylone, a dolna warga wystaje, tworząc obraz tzw. ust tapira. Postępujące zwyrodnienie jądra soczewkowatego (choroba Wilsona; dege-neratio lenticularis progressiva). Cechy. Czasami przykurcze mięśni mimicz­nych powodują odwiedzenie kątów ust i rozdzielenie warg, co nadaje chore­mu głupkowaty wygląd. Twarz przybiera zastygły wyraz. Mniej częste przyczyny. Ropień okołomigdałkowy; zapalenie migdałków podniebiennych; porażenie postępujące; porażenie opuszkowe; idiopatyczny zanik mięśni; rak wodny; zapalenie jamy ustnej; zapalenie języka; otwarty zgryz.