A A A

OWRZODZENIA KROCZA

Zakażenie miejscowe (owrzodzenie pourazowe, zapalenie mieszków włoso­wych, torbiel łojotokowa). Cechy. Są to powierzchowne owrzodzenia, przesuwalne w stosunku do głębiej leżących tkanek, nie wykazujące obecności przetok. Mogą być umiejscowione w środkowej części krocza lub w okolicach bocznych krocza. Kłykciny płaskie (condylomata lata). Cechy. Są to owalne lub okrągłe, płas­kie, nie uszypułowane twory, rozmieszczone koło sromu lub odbytu, o po­wierzchni często pokrytej owrzodzeniami. Obecność, innych objawów kiły. Dodatnie odczyny sero­logiczne. Badanie mikroskopowe w ciemnym polu (krętki). Ropień okołocewkowy (abscessus periurethralis). Cechy. W obrębie krocza stwierdza się obecność małych owrzodzeń lub przetok, którymi mocz odpły­wa podczas oddawania moczu lub nawet bezustannie. Ostre zapalenie cewki w wywiadzie lub objawy zwężenia cewki. Badanie przetok przy pomocy sondy. Przetoka odbytnicza (fistula ani). Cechy. Owrzodzenia krocza powstają w wyniku ropienia lub rzadziej jako następstwo zakażenia gruźliczego. Główne objawy. Bóle przy defekacji, odchodzenie gazów lub stolca przez przetokę, miejscowe badanie przy pomocy sondy. Ropień gruczołu krokowego (abscessus prostatae). Cechy. Ropień może się przebić na zewnątrz w obrębie krocza, pozostawiając stałą przetokę. W wywiadzie niedawna infekcja rzeżączkowa lub zabiegi w obrębie cewki. Dreszcze, gorączka, częste i bolesne oddawanie moczu. Wy­ciek z cewki. Stały, tępy lub pulsujący ból w miednicy, o tendencji do pro­mieniowania. Bolesna lub utrudniona defekacja. Zatrzymanie moczu. Bada­niem per rectum wyczuwa się powiększony, tkliwy, chełboczący gruczoł kro­kowy. Badanie sondą przez miejsce przebicia się ropnia. Wrzód miękki (ulcus molle). Cechy. Liczne, miękkie, powierzchowne, bo­lesne, zapalnie zmienione owrzodzenia, rozmieszczone w okolicy krocza, są wynikiem przejścia zmian wrzodziejących z narządów płciowych. Gruźlica (tuberculosis). Cechy. Pojedyncze owrzodzenia gruźlicze w obrębie krocza zlewają się w większe, nieregularne, sine, bolesne owrzodzenia o ostro odgraniczonych brzegach. Mogą one mieć charakter zmian powierzchownych, mogą również atakować głębsze tkanki odbytu i otoczenia. Przewlekłość sprawy. W wywiadzie lub obecnie gruźlica płuc lub jelit. Wykrycie prątków gruźlicy w wycinkach lub w wydzielinie. Mniej częste przyczyny. Wrzód twardy; nabłoniak (szerzący się z pochwy lub z odbytu); gruźlica gruczołu krokowego (przetoka); rzeżączka (u kobiet); ziarniniak weneryczny (powierzchowne owrzodzenia); ziarnica weneryczna pachwin (częsta przyczyna przetok i kłykcin koło odbytu); zakażone upławv pochwowe; grzybice (silny świąd, zadrapania); świąd odbytu (zadrapania).