Reklama
A A A

POCENIE SIĘ NADMIERNE, MIEJSCOWE

Najbardziej powszechnym typem miejscowego nadmiernego pocenia siię jest pocenie się stóp, które często towarzyszy chorobom sklepienia stopy. Nad­mierne pocenie się twarzy może towarzyszyć różnym innym schorzeniom łojotokowym. Dołączające się nadmierne pocenie się występuje szybko. Ofiara samogwałtu może cierpieć na nadmierne pocenie się dłoni. Rachitis (krzywica). Cechy. Zlewne poty głowy i szyi nocą są bardzo waż­nym objawem we wczesnych okresach choroby. Rano poduszka jest prze­siąknięta potem. Aneurysma arcus aortae (tętniak łuku tętnicy głównej). Cechy. W niektó­rych przypadkach pojawia się jednostronne pocenie się twarzy lub górnej kończyny wskutek ucisku (podrażnienia) na pień współczułny. Spotyka się to zwykle po stronie lewej; zjawisku temu towarzyszy rozszerzenie zrenicv po tej samej stronie oraz zarumienienie skóry. Zwykle jest to spowodowane przez tętniak poprzecznej części łuku aorty. Tumor mediastini (guz śródpiersia). Cechy. W guzach pośredniej i tylnej części śródpiersia niekiedy występuje ograniczone jednostronne pocenie się i zaczerwienienie wskutek podrażnienia pnia współczulnego. Tabes dorsalis (wiąd rdzenia; ataxia locomotorica). Cechy. Miejscowe poce­nie się może powstawać w przebiegu bólów strzelających i może być skoja­rzone z innymi zmianami troficznymi, takimi jak opryszczka i obrzmienie. Polyneuritis (zapalenie nerwów obwodowych). Cechy. Niekiedy miejscowe pocenie się jest znaczne, występując w połach zajętych przez chorobę (zwykle dotyczy kończyn). Paralysis agitans (morbus Parkinsoni; drżączka porażenna). Cechy. Niekiedy występuje miejscowe pocenie się. Mniej częste przyczyny. Arthritis infectiosa chronica (ręce); neuralgia nervi trigemini (odpowiednia część twarzy); hemihypertrophia faciei (strona dotknięta chorobą); hemiplegia (po jednej stronie); syringomelia (po jednej stronie ciała); migraena (po jednej stronie); „Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique" (dłonie i stopy); cephalalgia histamimica (jedna strona twarzy); asthenia neurocirculatoria (ręce i stopy); acrocyanosis (ręce); syndroma nervi auriculotemporaiis (zaczerwienienie i pocenie się po jednej stronie twarzy przy żuciu); myelitis transversa compléta (niekiedy poniżej poziomu uszko­dzenia); granulosis rubra nasi (koniuszek nosa).