Reklama
A A A

POCIĄGANIE KRTANI KU DOŁOWI

W pewnych przypadkach swierdza się ruch tchawicy ku dołowi, który jest przenoszony na krtań; obniżenie krtani jest wyczuwalne palpacyjnie jako wyraźne pociąganie, synchroniczne ze skurczem serca. Czasem ten zewnętrzny objaw pociągania tchawicy jest zarówno dobrze widziany, jak i wyczuwany, oraz wyjątkowo może mieć rytm diastoliczny. Objaw ten bada się palpacyj­nie, podtrzymując i unosząc chrząstkę krtaniową za pomocą kciuka i palca wskazującego; chory w tym samym czasie zamyka usta i unosi brodę, aby napiąć tchawicę i utrzymać ją w stanie naciągniętym. Aneurysma arcus aortae. Cechy. Pociąganie krtani ku dołowi, chociaż jest objawem wskazującym na obecność tętniaka, szczególnie części poprzecz­nej łuku, nie jest bezwzględnie z nim związane, gdyż podobne skurczowe obniżanie się tchawicy widuje się czasem w innych stanach, szczególnie w dwóch wymienionych poniżej. Dilatatio aortae. Cechy. Czasami pociąganie krtani ku dołowi może być wywołane przez zwykłe rozszerzenie tętnicy głównej bez tętniaka. Tumor mediastini. Cechy. Niekiedy objaw ten może występować, gdy guz śródpiersia lub nacieczone wskutek zapalenia tkanki śródpiersia zrosną się z Mniej częste przyczyny. Enteroptosis; pleuritis chronica (z lewostronnymi zrostami opłucnowymi); tuberculosis pulmonum chronica (podczas wdechu i niesynchronicznie z tętnem); powiększenie węzłów chłonnych oskrzelo­wych; duży przerost mięśnia sercowego.