Reklama
A A A

PODZIAŁ KANAŁU MIEDNICY

Obie płyty mięśniowe, zwłaszcza dźwigacz odbytu dzielą całą przestrzeń miednicy małej czyli jamę miednicy (cavum pehis) albo raczej kanał miednicy na część nadprzeponową i pod-przeponową. Obie przepony tworzą więc przegrodę między tymi częściami , a równo­cześnie tworzą dno części nadprzeponowej; tylko ta górno-przyśrodkowa część kanału mieści narządy miednicy malej, stanowi więc przestrzeń trzewna miednicy małej. Przestrzeń ta od góry ograniczona otrzewną jest więc przestrzenią zaotrzewnową miednicy (spatium retroperitoneale), ściślej przestrzenią podotrzewnową miednicy (spatium subperitoneale pehis), w odróżnieniu od górnej, wyżej położonej części miednicy, od jamy otrzewnej miednicy (cavum peritonei pehis). Przestrzeń podotrzewnową ma kształt lejka, swym zwężonym lejkowatym odcinkiem skierowana ku dołowi sięgając do poziomu wychodu miednicy. Część podprzeponowa kanału miednicy nie zawiera już narządów, jest to raczej przestrzeń wypełniona tkanką tłuszczową i tkanką łączną, która łączy się ze skórną podściółką tłuszczową krocza. Ta podprzeponowa część kanału miednicy podzielona jest symetrycznie na dwie połowy przez zstę­pujący ku dołowi lejek dźwigacza odbytu; obie te polowy przestrzeni pod­skórnej, prawa i lewa, mają nazwę dołu kulszowo-odbytniczego. Dół kulszowo-odbytniczy (fossa ischiorectalis), prawy i lewy, w przekroju czo­łowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanego ku górze, podstawą ku dołowi . Dół ten leży między ścianą boczną jamy miednicy (powięzią zasłonową) a przeponą miedniczną (jej powięzią dolną); ku górze sięga do przyczepu początkowego dźwigacza odbytu; ku dołowi do skóry krocza; ku tyłowi na niewielkiej przestrzeni dół ten zachodzi powyżej więzadła krzyżowo-guzowego i mięśnia pośladkowego wielkiego; do przodu wysyła tzw. zachyłek łonowy. Zachyłek łonowy jest to przednia, niewielka część dołu kulszowo-odbytniczego położona między obu przeponami względnie ich powięziami, między powięzią górną przepony moczowo-płciowej a powięzią dolną przepony miednicznej. Przez dół kulszowo-odbytniczy wypełniony luźną tkanką łączną i tłuszczową prze­biegają nerwy czuciowe i drobne naczynia do skóry krocza oraz gałązki naczyniowe i ruchowe gałązki nerwowe do zewnętrznego zwieracza odbytu. Tkanka dołu kulszowo-odbytniczego z łatwością ulega uciskowi i umożliwia poszerzenie się kanału rodnego w czasie porodu oraz kanału odbytowego w czasie oddawania stolca.