Reklama
A A A

POWIERZCHOWNE OBRZMIENIA OKOLICY LĘDŹWIOWEJ

Czyrak, czyrak mnogi (iurunculus, carbunculus). Cechy. Czyrak jest to ograniczony, okrągły lub stożkowaty, twardy, bolesny, ostry.naciek zapalny, zwykle kończący się zropieniem i powstaniem zmian martwiczych. Czyrak mnogi powoduje powstawanie większego nacieku, w obrębie którego poja­wiają się ogniska martwicy z licznymi ujściami w skórze. Kaszak (atheroma). Cechy. Jest to ogrągłe, ograniczone obrzmienie, zwykle niebolesne. Z czasem mogą się w nim rozwijać zmiany wsteczne (zropienie, zwapnienie). Po otwarciu kaszaka przy ucisku wydobywają się z niego masy łojowate. Tłuszczak (lipoma). Cechy. Może mieć postać małych, ograniczonych two­rów lub wielkich, zrazikowatych guzów. Tłuszczaki są ruchome w stosunku do skóry, leżą wewnątrz własnych torebek, skórę ponad nimi można ująć w fałd. Mogą ulegać różnym zmianom (zwapnienie itp.). Obrzęki (anasarca). Cechy. W każdej chorobie, przebiegającej z obrzękami, stwierdza się ciastowaty obrzęk okolicy lędźwiowej, specjalnie wyraźny u chorych długo leżących na plecach. Kifoza w przebiegu gruźlicy kręgosłupa. P. gruźlica kręgosłupa, poniżej. Tam dwudzielna (spina bifida). Cechy. Wrodzone, kuliste obrzmienie jest umiejscowione w linii środkowej dolnej Części okolicy lędźwiowej. Prześwie­ca, jest częściowo odprowadzalne, wypukła się przy kaszlu i krzyku. Bada­niem palpacyjnym lub radiologicznym stwierdza się rozszczep kręgosłupa. Ucisk na obrzmienie wywołuje wypuklenie ciemiączek, drgawki i inne ob­jawy w zakresie układu nerwowego. Gruźlica stawu krzyżowo-biodrowego (sacroilitis tuberculosa). Cechy. Pierw­szym typowym objawem jest często utworzenie się ropnia w okolicy stawu. Ból w stawie, nasilający się przy ściskaniu obu talerzy biodrowych do środka. Zwiększone napięcie mięśni lędźwi. Chory kuleje. Do­datni objaw tuberkulinowy. Badanie radiologiczne. Złamanie lub zwichnięcie kręgosłupa. Cechy. Obrzmienie jest wynikiem zniekształcenia powstałego w miejscu uszkodzenia. Uraz grzbietu w wywiadzie. Ostry, zlokalizowany ból. Obawa przed poruszaniem się. Uczucie uszkodzenia grzbietu. Objawy ucisku rdzenia kręgowego. Badanie radiologiczne. Mniej częste przyczyny. Torbiel skórzasta; przepuklina trójkąta Petita; mię-sak w obrębie grzbietu.