Reklama
A A A

POWIEZIE MIEDNICY MAŁEJ

Obie płyty mięśniowe, przepona miedniczna i przepona moczowo-płciowa, które zamykają dolny otwór miednicy i tworzą jej dno, na obu swych po­wierzchniach, górnej i dolnej, pokryte są powięzią. Przepona miedniczna powleczona jest więc górną i dolną powięzią przepony miednicznej (fascia diaphragmatis pehis superior et inferior), przepona mo­czowo-płciowa — górną i dolną powięzią przepony moczowo-płciowej (fascia diaphragmatis urogenitaiis superior et inferior). Oprócz wyżej wymienionych w miednicy małej występuje jeszcze tzw. powięź miedniczna (fascia pehis) i powięź powierzchowna krocza (fascia perinei superfcialis). Pierwsza składa się z blaszki powle­kającej trzewa jamy miednicy — powięź miedniczna trzewna (fascia pehis visceralis) oraz blaszki wyściełającej od wewnątrz jamę miednicy — powięź miedniczna ścienna (fascia pehis parietalis); na zasłaniaczu wewnętrznym powięź ścienna zlepia się u góry aż do łuku ścięgnistego dźwi­gacza odbytu z powięzią zasłonową (fascia obturatoria), która pokrywa zasłaniacz wewnętrzny; stanowi ona odrębny odcinek powięzi miednicznej ściennej. Powięź powierzchowna krocza oddziela od dołu, od powięzi podskórnej (fascia subcutanea) przednią część dna miednicy.