Reklama
A A A

próba mosenthala

Dla ścisłości należy jeszcze wspomnieć o 2 modyfikacjach próby zagę­szczania. Otóż modyfikacja Mosenthala polega na tym, że badany otrzy­muje w ciągu dnia 3 posiłki, składające się z mięsa, pieczywa, jaj, a także zupy lub innych płynów (herbata, kawa) w ilości dowolnej, natomiast między tymi posiłkami nie przyjmuje żadnych pokarmów ani napojów. W dniu próby oddaje mocz co 2 godziny do oddzielnych naczyń, a w nocy — do jednego naczynia. W każdej z tych porcji określa się ilość, ciężar właściwy, zawartość azotu i chlorków. W normalnych warunkach różnice ciężarów właściwych między poszczególnymi porcjami przekraczają 10 punktów (od najniższej do najwyższej wartości). Nocna porcja ma wysoki c. wł. — 1018 i wyżej, wysokie stężenie azotu dochodzące do 1% i wyżej, i nie przekracza ilości 400 ml. Dobowa ilość wydalanej wody, chlorków i azotu odpowiada mniej więcej zawartej w pokarmach. Uszkodzenie czyn­ności nerek wyraża się przede wszystkim zwiększeniem ilości i obniże­niem c. wł. moczu oraz stężenia azotu w porcji nocnej.