Reklama
A A A

PRZEMIESZCZENIE GŁOWY KU PRZODOWI

Złamanie górnych kręgów szyjnych z przemieszczeniem. Cechy. W złama­niu z przemieszczeniem ku przodowi głowa jest przesunięta ku przodowi i przygięta ku klatce piersiowej. Z profilu szyja wydaje się szersza niż nor­malnie. W wywiadzie — uraz; wstrząs, miejscowe objawy złama­nia; nienormalnie poszerzone przestrzenie między wyrostkami kolczystymi; objawy ucisku rdzenia kręgowego; badanie radiologiczne. Tuberculosis vertebrarum cervicalium. Cechy. Głowa jest przemieszczona ku przodowi w linii środkowej z postępującym usztywnieniem mięśni szyj­nych. Występowanie w dzieciństwie; ból rzadko jest ostry lub nie występuje; ból wzmaga się przy miejscowym ucisku, ruchach i wstrzą­saniu; bywa podrażnienie szyjnych korzonków nerwowych; sztywność we wczesnych okresach choroby wskutek skurczu mięśni, później wskutek ze­sztywnień w stawach; opór przy poruszaniu głową; czasem przewlekły ropień pozagardłowy; próba tuberkulinowa; badanie radiologiczne.