Reklama
A A A

ROKOWANIE W ZESPOLE NERCZYCOWYM

W bardzo wielu przypadkach zespołu nerczycowego i nerczycy lipoido­wej udaje się dzięki nowoczesnym metodom leczenia uzyskać bądź cał­kowite wyleczenie, bądź znaczną poprawę, ewentualnie wielomiesięczne, a nawet kilkuletnie zwolnienie. Jednak trzeba stwierdzić, że są to prze­ważnie sprawy o bardzo uporczywym i długotrwałym przebiegu, wyma­gające niezwykłej cierpliwości od chorego i lekarza. W każdym razie widoki na całkowite wyleczenie są w przewlekłej nerczycy lipoidowej o wiele gorsze aniżeli w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych. Zejście śmiertelne może nastąpić wśród objawów marskości wtórnej z niedomogą nerek i nadciśnieniem, które rozwijają się nieraz po wie­loletnim trwaniu obrazu klinicznego nerczycy przewlekłej. Czasem zespół nerczycowy lub nerczyca lipoidowa po krótszym lub dłuższym trwaniu nabierają cech klinicznych przewlekłego rozlanego zapalenia kłębków nerkowych. Dołączające się nieraz zakażenie — najczęściej pneumokoko-we zapalenie płuc lub otrzewnej — jest przyczyną zejścia śmiertelnego. Różne powikłania bakteryjne powstają łatwo ze względu na znaczne obniżenie odporności ustroju w tych stanach. Z drugiej strony nierzadko stwierdza się (zwłaszcza u dzieci), że przypadkowa sprawa infekcyjna z gorączką (odra, róża, zimnica, zapalenie płuc) powoduje nieoczekiwany pomyślny zwrot w przebiegu nerczycy i wyleczenie w bardzo krótkim czasie (p. leczenie). Nerczyce lipoidowe przewlekłe towarzyszące zaka­żeniu kiłowemu nieraz ustępują zupełnie po przeprowadzeniu leczenia swoistego.