Reklama
A A A

ROPA W STOLCACH

Obecność w stolcach ropy w ilości wystarczającej do rozpoznania gołym okiem wskazuje zwykle na przebicie ropnia do przewodu jelitowego; ale objaw ten jest rzadki, ponieważ — nawet jeśli duży ropień wyrostkowy lub inny przebija się do jelita — ropy nie można odróżnić albo wskutek zmiesza­nia z kałem, albo z uwagi na strawienie i rozkład. Im mniej ropa ulegnie wy­mieszaniu z pozostałą zawartością jelit, tym bliżej odbytu miało miejsce prze­bicie się. Ropę w stolcu można rozpoznać tylko przy badaniu mikroskopo­wym. Abscessus submucosus recti (podśluzówkowy ropień prostnicy). Cechy. Wśród swędzenia i bolesnego pulsowania w odbytnicy, pogarszającego się przy wypróżnieniu i chodzeniu, tworzy się ropień, który można wyczuć przy badaniu palcem, a który może przebijać się do odbytnicy. Abscessus ischiorectalis acutus. Cechy. Pozostawiony samemu sobie ropiei ten przebija się zwykle przez najsłabszą część ściany, np. przez skórę wzdłuż odbytu i przez błonę śluzową ku tylnej okolicy kanału odbytu (między zwie­raczami), w punkcie, gdzie tylne krawędzie dźwigaczy odbytu łączą się z wię-zadłami odbytniczo-ogonowymi. Pulsujący ból w prostnicy, nasilający się przy kaszlu, cho­dzeniu, siedzeniu i wypróżnieniu; niekiedy zatrzymanie moczu; ogólne obja­wy posocznicy; gorące, zaczerwienione, zgrubiałe, tkliwe, obrzmiałe nacie-czenie między odbytem a guzowatością kulszową; przy wprowadzeniu palca do kanału odbytu stwierdza się obecność tkliwego elastycznego obrzmienia. Fissura ani. Cechy. Niekiedy ropna wydzielina z odbytu z domieszką ropy w stolcach.Ból w czasie wypróżnienia; bolesne parcie na stolec; obec­ność przetoki (badanie palcem lub proktoskopem). Proctitis. Cechy. Występują częste wypróżnienia z bolesnym parciem, za­wierające śluz, ropę lub krew. Zaklinowanie kału. Cechy. Mogą występować owrzodzenia kałowe, powodu­jąc pojawianie się śluzowo-ropnej posokowatej wydzieliny z odbytnicy; często dołącza się bolesne parcie na stolec. Abscessus periappendicularis (ropień okołowyrostkowy). Cechy. Umiejsco­wienie wyrostka robaczkowego wyznacza usadowienie się ropnia, jeśli on występuje; ropień taki może przebić się do jamy otrzewnej (najczęściej), przez ścianę brzucha lub do sąsiadującego wydrążonego narządu, jak np. do jelita. W ostatnim przypadku ropa ukaże się w stolcu. Pericholecystitis abscedens. Cechy. W cięższych przypadkach zapalenia pęcherzyka żółciowego zawsze występuje zapalenie tkanki okołopęcberzyko-wej, a bywa ropienie z wytworzeniem zrostów z sąsiadującymi narządami. Pęcherzyk żółciowy może pękać do żołądka lub jelita, wydalając ropę do przewodu jelitowego. Perinephritis abscedens. Cechy. Ropień okołonerkowy zwykle sadowi się wzdłuż mięśni prostujących grzbiet, ale może schodzić do dołu biodrowego lub przebijać do opłucnej, otrzewnej bądź do jelita. Mniej częste przyczyny. Abscessus frigidus; diverticulitis coli; abscessus perigastricus; pyosalpinx; ciało obce w odbytnicy; carcinoma coli; dysenteria; carcinoma recti; enterocolitis; abscessus prostatae; colitis ulcerosa chronica; pelveoperitonitis abscedens; cholera; febris dengue; exulceratio tuberculosa intestini; exulceratio typhoides; exulceratio venerea intestini.