Reklama
A A A

ropomocz

Ropomocz oznacza obecność w osadzie moczu licznych krwinek białych (leukocytów) bez znaczniejszego białkomoczu i bez wałeczków. Ropomocz występuje przeważnie w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób dróg moczowych wyprowadzających — miedniczek, moczowodów i pęcherza moczowego (pyelitis, pyelocystitis) wywołanych różnymi zarazkami, naj­częściej pałeczką okrężnicy, ewentualnie odmieńca, rzadziej prątkami gruźlicy, gronkowcami albo paciorkowcami. Wszystkie te choroby, zarów­no samoistne, jak i towarzyszące innym schorzeniom, np. kamicy nerko­wej, przerostowi gruczołu krokowego itd., są raczej przedmiotem zainte­resowania urologii.