Reklama
A A A

ROZKURCZOWE ZAPADANIE SIĘ ŻYŁ SZYJNYCH

Pericarditis adhaesiva chronica (adhaesiones pleuro-pericardiales, przewlekle zrostowe zapalenie osierdzia). Cechy. Naciąganie zrostów opłucnowo-osier-dziowych podczas skurczu komór może wywołać zapadanie się ściany klatki piersiowej; w powstającym następnie rozkurczu komór elastyczne ściany klatki piersiowej rozszerzają się, aspirując krew z dużych żył leżących przy podstawie serca, co wywołuje rozkurczowe zapadanie się żył szyjnych. Thrombosis sinus lateralis. Cechy. Jednostronne zapadanie się żyły szyjnej, które nie znika po uciśnięciu żyły bezpośrednio nad obojczykiem, wskazuje na obecność tego schorzenia.