Reklama
A A A

ROZSZERZANIE SIĘ SKRZYDEŁEK NOSA PRZY ODDYCHANIU

Płatowe zapalenie płuc (pneumonia lobaris). Cechy. Rozszerzanie skrzyde­łek nosa przy każdym wdechu jest jednym z najcharakterystyczniejszych obja­wów u chorego z zapaleniem płuc w 2 lub 3 dniu choroby. Chory zazwyczaj leży w łóżku, często na chorym boku i oddycha szybko, krótko pochrząkując przy każdym wydechu. Odoskrzelowe zapalenie płuc (bronchopneumonia). Cechy. Rozszerzenie nozdrzy przy każdym wdechu jest wczesnym i rzucającym się w oczy ob­jawem, zwłaszcza u dzieci. Duszność (dyspnoe). Cechy. We wszystkich przypadkach ciężkiej duszności nozdrza mogą się rozszerzać mniej lub więcej, stosownie do stopnia utrud­nienia wdychania powietrza do płuc. Mniej częste przyczyny. Ostre surowiczo-włóknikowe zapalenie opłucnej; zapaść; przebicie podniebienia; ropień zagardłowy; tężec noworodków; na­pięcie emocjonalne; nerwica.