Reklama
A A A

ROZWÓJ CZĘŚCI PŁCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH I ZATOKI MOCZOWO-PŁCIOWEJ

Rozwój zatoki moczowo-płciowej. Początkowo wydłużona zatoka moczowo-płciową zarodka żeńskiego przekształca się później w płytką szczelinę moczowo-płciową, z której powstaje przedsionek pochwy; uchodzi doń cewka moczowa i pochwa. Cewka kobieca odpowiada prawie w całości pierwotnej cewce moczowej zarodka męskiego; temu więc tylko odcinkowi ostatecznej cewki męskiej, który ciągnie się od ujścia wewnętrznego cewki do wzgórka nasiennego. Nabłonek cewki moczowej kobiecej w pobliżu jej ujścia zewnętrznego wytwarza drobne gruczoły cewkowe odpowiadające gruczołom środkowego płata sterczu. Rozwój części płciowych zewnętrznych kobiecych odbywa się powolniej niż męskich i znacznie mniej niż one odstępuje od opisanego poprzednio obrazu stadium niezróżnicowanego . Wyrostek płciowy żeński przekształca się w łechtaczkę zakończoną żołędzia. Fałdy płciowe tworzą wargi sromowe mniejsze oddzielone rowkiem międzywargowym od wałów płciowych przekształca­jących się w wargi sromowe większe. Entodermalny nabłonek przedsionka pochwy tworzy po obu bokach zawiązki gruczołów przedsionkowych większych odpowiadających gruczołom opuszkowo-cewkowym zarodka męskiego. W zawiązku łechtaczki podobnie jak w prąciu powstają ciała jamiste łechtaczki, w ścianach przedsionka pochwy rozwijają się parzyste sploty żylne, tzw. opuszki przedsionka — odpowiednik opuszki prącia.