Reklama
A A A

ROZWÓJ WIĘZADEŁ JAJNIKA

Jajnik, podobnie jak jądro, zmienia swój pierwotny kształt wrzecionowaty na migdałowaty. Dzieje się to na skutek zanikania górnego i dolnego odcinka gruczołu. Z odcinka górnego powstaje więzadło wieszadłowe jajnika (lig. suspensońum ovarii). Po­dobne więzadło występuje przejściowo i u górnego bieguna jądra zarodkowego, szybko jednak zanika. Zanikający dolny odcinek zarodkowego jajnika (podobnie jak i jądra) przyczynia się do utworzenia więzadła plciowo-pachwinowego (lig. genito-inguinale). U zarodka męskiego więzadło to w większej części przekształca się w jądrowód. U zarodka żeńskiego swym odcinkiem środkowym przyczepia się obustronnie do górnego końca kanału maciczno-pochwowego na jego granicy z pierwotnym jajowodem. Po wciągnięciu tej części pierwotnego jajowodu w ścianę macicy więzadło płciowo-pachwinowe rozpada się na dwie części: więzadło właściwe jajnika (lig. ovarii proprium) łączące jajnik z macicą i więzadło obłe macicy, które biegnie od trzonu macicy do okolicy pachwinowej, przechodzi przez kanał pachwi­nowy i kończy się na wzgórku łonowym i wargach sromowych większych.