Reklama
A A A

SKÓRY ROZSZERZENIA NACZYNIOWE

Jest to nieprawidłowe rozszerzenie nie tylko naczyń włosowatych, lecz także drobnych tętniczek (arteriolae) i drobnych żył (venulae). Najpospolitsza odmiana występuje w postaci Unijnych czerwonych smug na twarzy u star­szych ludzi. Barwa jest wywołana krwią znajdującą się w rozszerzonych na­czyniach. Rozszerzenie naczyń włosowatych pojawia się w wielu uszkodze­niach skóry, np. w nabłoniakach i trądziku różowatym. Ucisk szkiełkiem po­woduje znikanie zmian. Angioma senile (plamki de Morgana, angioma capillare). Cechy. Naczyniaki starcze są to małe rozszerzenia naczyniowe bardzo częste u ludzi starszych, które mogą powstawać także u niektórych osób po przekroczeniu 30 roku życia. Są to czerwone, małe skupiska składające się z licznych rozszerzonych pętli naczyniowych. Są one ostro odgranis^rTe.jnie mają drzewiastych od­gałęzień. Najczęściej występują na tułowiu. Naevus araneus (znamię pajączkowate). Cechy. Są to rozgałęzione, rumie­niowate zmiany z rozszerzeniem pośrodku i jakby palcowatymi wypustkami, blednące przy ucisku. Po ustąpieniu ucisku wypełniają się one krwią od środ­ka. Najczęstsze są na twarzy, szyi, ramionach i górnej części klatki pier­siowej. Występują prawie wyłącznie w przypadkach marskości wątroby, lecz czasami spotyka się je w ciąży. Gwiazdki żylne. Są to małe rozszerzenia żylnych naczyń włosowatych, zwy­kle niebieskawej barwy. Zależne są one od wzrostu ciśnienia żylnego. Poja­wiają się na niektórych częściach ciała, lecz najczęściej na kończynach dol­nych. Morbus Rendu-Osler-Weberi (teleangiectasia haemorrhagica hereditaria). Cechy. Są to małe czerwone plamki o ostrych zarysach, zjawiające się na niektórych "częściach ciała. Często umiejscawiają się one na błonach śluzo­wych nosa, koniuszku języka i podniebieniu, ale też mogą występować zmiany w żołądku, jelitach, płucach, mózgu, pęcherzu, wątrobie i nerkach. Mogą one krwawić. Wywiad rodzinny; bywa przetoka płucna tętniczo-żylna ze szmerem ponad nią, potwierdzona badaniem radiologicznym i angiografią. Teleangiectasis macidosa eruptiva perstans. Cechy. Są to rozszerzenia na­czyń włosowatych na całym ciele. Choroba ta może przedstawiać dojrzałą postać urticaria pigmentosa z pokrzywką przy masażu skóry. Czasem spotyka się także liczne czerwonawe plamki. Niekiedy objawy uszkodzenia wątroby i szpiku kostnego; badanie bioptyczne wykazuje komórki tuczne, zgromadzone wokół rozszerzo­nych małych naczyń krwionośnych. Mniej częste przyczyny. Actinodermatitis (Poikilodermia itp.); angioma serpi­ginosum; purpura annularis telangiectodes; syndroma carcinoides; ataxia et teleangiectasis infantum.