Reklama
A A A

SKRĘCENIE STOPY DO WEWNĄTRZ

Luxatio coxae (do tyłu). Cechy. Udo jest zgięte, przywiedzione, skręcone do wewnątrz i skrócone, a kolano po stronie kończyny zajętej leży wyżej od kolana po stronie zdrowej. Objawy te są bardzo zaznaczone w dużym prze­mieszczeniu ku grzbietowi. Pes equinovarus (wrodzona lub nabyta). Cechy. Stopa jest skręcona i tak wygięta, że palce są skierowane do wewnątrz, a pięta ku górze, pozwalając choremu chodzić na zewnętrznym brzegu stopy lub na jej grzbiecie. Jeśli schorzenie (jest wrodzone, zwykle obie stopy są zajęte. Jeśli powstaje na tle zapalenia rogów przednich rdzenia, tylko jedna stopa jest zajęta. Coxitis tuberculosa. Cechy. W późnym okresie, gdy więzadła są rozluź­nione i osłabione, kończyna jest zgięta, przywiedziona i skręcona do we­wnątrz, miednica uniesiona po stronie schorzałej, a lędźwiowy odcinek kręgo­słupa wygięty w kierunku strony zdrowej. Mniej częste przyczyny. Tabes dorsalis; osteoarthritis; dystrophia pseudo-hypertrophica; paraplegia spastica; atrophia musculorum progressiva Toothi; fractura colli femoris (rzadko).