Reklama
A A A

SKRĘCENIE STOPY NA ZEWNĄTRZ

Fractura Potti. Cechy. Stopa jest skręcona na zewnątrz z przemieszcze­niem w kierunku ku górze i do tyłu. Kostka boczna wystaje, staw skokowy górny jest poszerzony, a stopa skrócona w wymiarze od kości piszczelowej do palców. Fractura colli femoris. Cechy. Cała kończyna dolna jest w stanie nie dają­cego się usunąć skręcenia na zewnątrz. Pes planus (płaskostopie). Cechy. Przyśrodkowy brzeg stopy (jest wydłu­żony i spoczywa na podstawie, wytwarzając skręcenie stopy na zewnątrz. Poliomyelitis anterior acuta (ostre zapalenie rogów przednich rdzenia). Cechy. Skręcenie stopy na zewnątrz wywołane jest porażeniem grupy mięśni piszczelowych przednich. Pes valgus. Cechy. Stopa jest skręcona na zewnątrz i odwiedziona ze spłaszczeniem powierzchni podeszwowej, a może kojarzyć się ze stopą koń­ską lub piętową. Mniej częste przyczyny. Rachitis; paralysis spastica; coxa vara; luxatio coxae (anterior); abscessus frigidus; bursitis tendinis musculi iliopsoatis; tabes dorsalis; synovitis coxae; synovitis acuta genus; złamanie obu kości podudzia.