Reklama
A A A

SKRZYWIENIE UST KU JEDNEJ STRONIE

Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis). Cechy. Po stronie zajętej kącik ust jest obniżony, a wargi są przeciągnięte ku stronie zdrowej. Przy uśmiechaniu się lub śmiechu kontrast jest najwybitniejszy, ponieważ porażona strona jest nieruchoma, co nadaje obu połowom twarzy dziwaczny, niesymetryczny wygląd. Gdy poleci się choremu pokazanie zębów, kącik ust po stronie porażonej nie unosi się ku górze. Połowiczy zanik twarzy (hemiatrophia faciei). Cechy. Twarz wygląda jak gdyby była zbudowana z dwóch połówek, wziętych od różnych ludzi. Połowa ust jest większa, co stwarza wrażenie ich przeciągnięcia na jedną stronę. Mniej częste przyczyny. Blizny; połowiczy przerost twarzy; jednostronne zwichnięcie żuchwy.