Reklama
A A A

STOPA OPADAJĄCA

Polyneuritis (acuta febrilis, alcoholica, diphtherica, diabetica, infectiosa, toxica — Pb, As). Cechy. Obie stopy opadają z powodu osłabienia zginaczy grzbietowych stopy. Palce przesuwają się po podłożu przy chodzeniu, powo­dując chód koguci. Stopień osłabienia może nie mieć żadnego związku z da­jącym się zauważyć zanikiem mięśniowym. Początek z bólami newralgicznymi, uczuciem drętwienia i mrowienia w kończynach; rozmieszczenie symetryczne; utrata siły, szcze­gólnie w obwodowych mięśniach prostownikach; porażenie wiotkie i zaniki mięśni; zmniejszenie pobudliwości elektrycznej, względnie pojawienie się elektrycznego odczynu zwyrodnienia; czynność zwieraczy nie zmieniona; obecność czynnika etiologicznego ze szczególnymi objawami w każdym przy­padku. Poliomyelitis anterior acuta (ostre zapalenie rogów przednich rdzenia). Cechy. Stopa opadająca, zwykle po jednej stronie, pojawia się wówczas, gdy trwałe porażenie zajmie grupę mięśni piszczelowych przednich. Szybko poja­wia się znaczny zanik tych mięśni. Łaesio nervi peronei communis Cechy. Stopa po stronie zajętej nie daje się zgiąć w stosunku do podudzia, jak również skręcić na zewnątrz, a palców nie można wyprostować. Pojawia się tendencja do wytwarzania stopy końsko--szpotawej, a później przykurczu palców w zgięciu. W wywiadzie — zabieg, ucisk (bandażem lub szyną) względnie uraz okolicy w pobliżu głowy kości strzałkowej; znieczulenie ze­wnętrznej połowy przedniej powierzchni podudzia oraz grzbietu stopy. Myelitis transversa completa (infectiosa seu posttraumatica). Cechy. Stwier­dza się obustronnie opadającą stopę z porażeniem obu kończyn dolnych; gdy jest zajęty cały przekrój rdzenia, rozwija się ruchowe porażenie wiotkie. Atrophia musculorum progressiva Toothi. Cechy. Początkowo dziecko traci zdolność zginania palców w kierunku ku górze, po czym rozwija się trwałe podeszwowe zgięcie palca dużego, a później niemożność wyprostowania pozo­stałych palców. Czasami chory nie może wykonać w stawie skokowym zgię­cia w kierunku grzbietowym. Rozpoczęcie zwykle przed 25 rokiem życia; rodzinny lub dziedziczny charakter; powolny przebieg; zanik małych mięśni stóp (mięśni strzałkowych, prostownika palca dużego, prostownika palców, później brzu­chatego); podobny stan może wytworzyć się później w zakresie rąk; stopy są wydłużone i skręcone do wewnątrz, podudzie scieńczałe poniżej kolana; czasem wytwarza się koślawość stopy; drżenie włókienkowe; niezupełny elektryczny odczyn zwyrodnienia. Mniej częste przyczyny. Sarcoma pelvis; carcinoma recti; atrophia musculo­rum progressiva; laesiones caudae equinae; neoplasma malignum et tuber­culosis ossis sacri; laesio nervi ischiadici (jednostronnie); sclerosis lateralis amyotrophica; spina bifida occulta; opadająca stopa związana z postawą w przebiegu długotrwałego schorzenia.