Reklama
A A A

STOSUNEK DO NARZĄDÓW SĄSIEDNICH

Do przodu powierzchnia pęcherzowa trzonu macicy przylega do pęcherza przedzielona tylko szczelinowatym zagłębieniem pęcherzowo-macicznym; jeżeli pęcherz jest pusty lub słabo wypełniony, macica może wytwarzać na nim nięckowate wgłę­bienie; dno macicy nie sięga jednak do wierzchołka pęcherza. Począwszy od cieśni otrzewna pokrywająca z przodu macicę na dnie zagłębienia pęcherzowo-macicznego przerzuca się na pęcherz; oznacza to, że ku przodowi cała szyjka macicy łącznotkankowo łączy się z pęcherzem, zwłaszcza z jego dnem. Między pęcherzem a szyjką znajdująca się wiotka tkanka łączna wypełnia przestrzeń położoną między nimi , prze­strzeń pęcherzowo-maciczną ; przedłuża się ona ku dołowi w przestrzeń pęcherzowo-pochwową względnie cewkowo-pochwową (urethrouaginale) również wypełnioną tkanką łączną; z dna pęcherza do nasady pochwy biegnie silniejsze pasmo łącznotkankowe , które ma stanowić granicę między obu przestrzeniami łączno-tkankowymi. Ku tyłowi powierzchnia jelitowa macicy aż do górnego odcinka pochwy powleczona jest otrzewną i macica wraz z więzadłem szerokim stanowi przednie ograniczenie zagłębienia odbytniczo-macicznego. Tę obszerną przestrzeń wypełniają pętle jelita cienkiego; po stronie lewej poza tym część końcowa okrężnicy esowatej, po prawej również wyrostek robaczkowy może zstępować do zagłębienia. Bocznie wzdłuż trzonu i szyjki do brzegów macicy oprócz tętnic macicznych przylegają obustronnie potężne sploty żylne, splot maciczny prawy i lewy, położone między obu blaszkami krezki macicy (więzadła szerokiego macicy). Poza tym w od­ległości około 2 cm od szyjki macicy do przodu i przyśrodkowo biegną moczowody kierując się do pęcherza wpierw na bocznej, następnie na przedniej ścianie pochwy. Wypełniony pęcherz, jak już wspomniano, zmienia położenie macicy; odwrotnie, powiększona macica w czasie ciąży może uciskać na pęcherz i wywoływać parcie na mocz. Jeżeli odbytnica jest pusta, to wypełniony pęcherz ustawia macicę bardziej w osi pochwy, a więc w położenie tylopochylenia (retroversio). W stanach zapalnych pę­cherz i macica z łatwością zrastają się z sobą (wraz z zanikiem zagłębienia pęcherzowo-macicznego) i to tym łatwiej, że pętle jelitowe rzadko tylko wnikają między pęcherz a macicę. Natomiast zrośnięcie macicy z odbytnicą wtedy tylko może nastąpić, kiedy macica znajduje się w wadliwym położeniu, w silnym tyłozgięciu i tyłopochyleniu (retroflexio — retroiersio). W wyniku takiego nieprawidłowego położenia powstaje ucisk na odbytnicę, zaparcie stolca i bolesność w czasie wypróżniania.