Reklama
A A A

STOSUNEK MACICY DO OTRZEWNEJ

Większa część macicy powleczona jest otrzewną (trzewną), która tu ma nazwę omacicza (perimetriwn). Śledząc przebieg otrzewnej w przekroju pośrodkowym narządu od tyłu ku przodowi stwierdzamy, że otrzewna po­krywa powierzchnię tylną odcinka nadpochwowego szyjki, cieśń i trzon, następnie dno macicy oraz powierzchnię przednią trzonu, skąd nie dochodząc do szyjki na wysokości cieśni przerzuca się ku przodowi na pęcherz moczowy. Z przodu więc otrzewna zstępuje znacznie mniej nisko niż z tyłu, gdzie zachodzi jeszcze na górny odcinek tylnej ściany pochwy (na sklepienie). Powierzchnia przednia szyjki macicy nie jest powleczona otrzewną, lecz przylega do tylnej ściany pęcherza, z którym łączy ją wiotka tkanka łączna. Dlatego też przy usuwaniu macicy z łatwością udaje się oddzielić na tępo szyjkę od pęcherza moczowego. Na brzegach macicy otrzewna obustronnie przechodzi w więzadło szerokie, które łączy macicę ze ścianą boczną jamy miednicy. Otrzewna jest nieprzesuwalnie złączona z podłożem i tylko z przodu w obrębie cieśni wsuwa się wiotka tkanka łączna podsurowicza między błoną surowiczą a błoną mięśniową, i odpreparowanie otrzewnej jest tu łatwiejsze. Po stronie tylnej szyjki surowiczy fałd odbytniczo-maciczny, prawy i lewy, czasem z jednej strony przechodzi na drugą, łącząc się z sobą. Z powierzchni przedniej cieśni macicy otrzewna przerzuca się na pęcherz i w ten sposób między obu narządami powstaje szczelinowata zatoka, za­głębienie pęcherzowo-maciczne. Znacznie głębiej sięga pokrycie otrzewnej między macicą a odbytnicą i do­piero mniej więcej na wysokości 1 kręgu guzicznego otrzewna przerzuca się z tylnej ściany pochwy na ścianę przednią odbytnicy wytwarzając zagłębie­nie odbytniczo-maciczne. W normalnym pochyleniu i zgięciu macicy ku przodowi (anteversioflexio) przednie zagłębienie nie zawiera jelit i trzon macicy przylega do pęcherza; natomiast zagłębienie tylne przeważnie zawiera pętle jelita cienkiego oraz po stronie lewej ramię odbytnicze okrężnicy esowatej, które przylegają do powierzchni jelitowej macicy; również wyrostek robaczkowy może zstępować do tej przestrzeni po stronie prawej i w stanach chorobowych zrastać sic z tworami sąsiednimi. Więzadło szerokie macicy (ligamentum latum uteri). Wewnętrzne narząd) płciowe żeńskie objęte są, jak już zaznaczono, fałdem otrzewnej wypuklonym przez macicę i jajowód. Z brzegów macicy fałd ten jako więzadło szerokie macicy dochodzi do ściany bocznej miednicy i oba więzadła. prawe i lewe, wraz z macicą ustawioną między nimi tworzą wielką przegrodę, która u kobiet dzieli jamę otrzewnej miednicy' małej na dwie części, przednią i tylną. Obustronnie więzadło szerokie składa się z trzech części: z krezki jajowodu (mesosalpinx) i krezki jajnika (mesovarium), o których wspominaliśmy poprzednio oraz z grubszej, większej części dolnej, krezki macicy. Z dna miednicy między obie blaszki krezki macicy, przednią i tylną, wnika zawierająca tłuszcz tkanka łączna bogato przetkana gładkimi komórkami mięśniowymi oraz włóknami sprężystymi. Również wzdłuż brzegów macicy znajduje się nieco więcej tkanki łącznej, w której przebiegają naczynia i nerwy zaopatrujące macicę. Zawartość krezki, tzw. przymacicze (parametrium) oprócz z tkanki łącznej i tłuszczowej składa się z obfitego splotu żylnego macicznego i pochwowego, tętnicy macicznej, naczyń chłonnych oraz nerwów i odcinka końcowego moczo­wodu, który tu przed wejściem do pęcherza krzyżuje od dołu tętnicę maciczną. Tkanka łączna przymacicza stanowi więc płytę dla naczyń i nerwów dążących do macicy, jak i do innych narządów miednicy małej. Przymacicze odgrywa dużą rolę w szerzeniu się spraw zapalnych rozpoczynających się w macicy (parametritis); zawiera ono tylko część tkanki łącznej miednicy, która poza tym rozprzestrzenia się pod otrzewną jako wiotka warstwa wy­pełniająca wszystkie zagłębienia i stanowiąca jedną łączącą się z sobą całość.