Reklama
A A A

STOSUNKI OGÓLNE

Wymiary, kształt i konsystencja. Długość wyprostowanego nasienio­wodu wynosi 50—60 cm; ponieważ jednak początkowy odcinek jest kręty, więc droga, którą nasieniowód przebywa stanowi mniej więcej 2/3 jego długości.Zewnętrzny wymiar poprzeczny mierzy około 3 mm, szerokość światła tylko 0,5 mm. Ściana jego jest więc bardzo gruba w stosunku do światła i nasie­niowód daje się też dotykiem odróżnić od innych tworów, z którymi razem biegnie, gdyż jest znacznie bardziej od nich twardy. Dlatego też, jeżeli u osoby żywej kciukiem i palcem wskazującym schwytamy powrózek nasienny u jego wyjścia z kanału pachwinowego, to twardy nasieniowód daje się wyraźnie wymacać. Chirurg bez trudu może określić jego położenie i stosunek do tworów sąsiednich. W znacznej większości swego przebiegu nasieniowód jest walcowaty. Tylko krótki odcinek przed wejściem do gruczołu krokowego różni się od pozostałej części przewodu, zwiększając znacznie światło i wypuklając się w jednych miejscach, zwężając w innych; jest to tzw. bańka nasieniowodu, z którą zapoznamy się niebawem. Przebieg i podział. W przedłużeniu przewodu najądrza nasieniowód ostro za­wraca ku górze (flexura I*) równolegle do najądrza; jest to jego część jądrowa ; stąd kieruje się w dalszym ciągu pionowo ku górze, łączy się z innymi składnikami powrózka nasiennego i wewnątrz powrózka dochodzi do pierścienia pachwinowego powierzchownego 1 kanału pachwinowego —jest to część powrózkowa. Obie te części stanowią odcinek zewnątrz-brzuszny położony w obrębie moszny. Dalszą część nasienio­wodu stanowi jego przebieg przez ścianę brzucha, przez cały kanał pachwinowy, jest to część pachwinowa. Wreszcie po wyjściu z kanału powtórnie ostro się zagina i przechodzi w ostatni odcinek mniej więcej 15 cm długości przebiegający w miednicy małej; nasieniowód przebiega tu wpierw wzdłuż ściany bocznej miednicy małej a następnie zawraca przyśrodkowo (Jlexura III *) do dna pę­cherza; cały ten odcinek stanowi część miedniczną albo wewnątrzbrzuszną. Część pierwsza nasieniowodu podobnie jak przewód najądrza jest jeszcze silnie wężowato skręcona; wygięcia te jednak stopniowo się wy­równują, ściana staje się grubsza i począwszy już od części powrózkowej nasieniowód ma przebieg prosty.