Reklama
A A A

STOSUNKI OGÓLNE

Długość cewki moczowej kobiecej wynosi 3 do 5 cm, średnica cewki mniej więcej 5 do 7 mm, choć ściana jej jest bardzo rozciągliwa. Niewielka długość cewki moczowej kobiecej w stosunku do męskiej ma znaczenie kliniczne, ponieważ wstępującym zarazkom stwarza dużo do­godniejszy dostęp niż cewka męska. Zapalenie pęcherza jest też u kobiety wielokrotnie częstsze niż u mężczyzny. Cewka rozpoczyna się w ścianie pęcherza ujściem wewnętrznym (ostium urethrae internum); najdłuższa część leży w miednicy małej, dalszy odcinek wspólnie z pochwą przebija przeponę moczowo-płciową i wreszcie bardzo krótka część końcowa, zewnątrzmiedniczna ujściem zewnętrznym (ostium urethrae externum) położonym na niewielkiej brodawce cewkowej otwiera się do przedsionka pochwy. Na podstawie powyższego przebiegu możemy wyróżnić część śródścienną cewki, część nadprzeponową albo miedniczną , część przeponową oraz króciutką część podprze-ponową . Część miedniczną przylega bezpośrednio do przedniej ściany pochwy; może więc też być nazwana częścią nadpochwową. Górny odcinek tej części (około 1 cm) połączony jest ze ścianą pochwy tylko wiotką tkanką łączną , odcinek dolny natomiast jest ściśle spojony tkanką łączną przestrzeni cewkowo-pochwowej. Cewka przebiega w tym samym kierunku co pochwa, mniej więcej prostolinijnie; wygięć na ogół nie stwierdza się; tylko w silnym uniesieniu dna miednicy, w silnym wypełnieniu odbytnicy lub opadnięciu dna miednicy i pęcherza mogą występować wygięcia cewki. W pionowym ustawieniu miednicy cewka kieruje się od tyłu i góry do przodu i ku dołowi prawie pionowo; w tym położeniu miednicy prawie nie potrzeba zginać jej do przodu, żeby mocz mógł swobodnie odpływać, jeżeli zwieracze są roz­luźnione. W położeniu na plecach cewka układa się prawie poziomo i wtedy też cewnik należy wprowadzać poziomo. wyczuwa się cewkę w czasie oddawania moczu. Część przeponową, która przebija przeponę moczowo-płciowa podobnie jak pochwę, obejmują włókna prążkowanego zwieracza cewki moczowej. Część przedprzeponowa jest bardzo krótka; do niej przy­legają z obu boków opuszki przedsionka.