A A A

STOSUNKI TOPOGRAFICZNE

Początkowa część jądrowa nasieniowodu biegnie ku górze wzdłuż tylnego brzegu jądra na powierzchni przyśrodkowej najądrza; dalszy odcinek, część powróz­kowa, jako okrągły, twardy twór ciągnie się prawie prosto ku górze w części tylnej powrózka nasiennego aż do pierścienia pachwinowego powierzchownego. Następna część pachwinowa nasieniowodu przechodzi przez cały kanał pachwinowy wzdłuż jego dolnej ściany do jamy brzusznej. Po wyjściu z kanału przez pierścień pachwinowy głęboki ' część miedniczną nasieniowodu krzyżuje od góry początkowy odcinek naczyń nabrzusznych dolnych przechodząc z ich strony bocznej na przyśrodkową i na bocznej ścianie miednicy małej kieruje się ku dołowi i do tyłu; naczynia biodrowe zewnętrzne, więzadło pępkowe przyśrodkowe 3, moczowód oraz naczynia i nerwy bocznej ściany miednicy małej (nerw i naczynia zasłonowe, naczynia pęcherzowe górne) leżą bocznie od nasieniowodu. Następnie nasieniowód kieruje się przyśrodkowo ku tylnej ścianie pęcherza, przechodzi przez kąt między moczowodem a ścianą pęcherza przy ujściu moczowodu, krzyżuje moczowód od przodu oraz od góry i po­cząwszy od tego miejsca zbliżając się do nasieniowodu strony przeciwległej przechodzi w bańkę, która ciągnie się wzdłuż przyśrodkowego brzegu pęcherzyka nasiennego. Wzdłuż całego swego przebiegu wewnątrzbrzusznego, od pierścienia pachwinowego głębokiego aż do górnej części bańki, nasieniowód jest bezpośrednio przykryty otrzewną; na ścianie bocznej miednicy małej wywołuje on wyczuwalny i nieraz widoczny fałd.