A A A

STRESZCZENIE

Pęcherz moczowy (vesica urinaria), jako narząd powstały z przedniej części steku, jest pochodzenia entodermalnego. Szczyt pęcherza (vertex vesicae) przedłuża się w wię­zadło pępkowe pośrodkowe. Dno pęcherza (fundus vesicae) skierowane jest ku dołowi i nieco do tyłu. Większą część stanowi trzon lub ciało pęcherza (corpus uesicae). Pęcherz opróżniony ma kształt nieckowa to wpuklonego tetraedru (powierzchnia górna i dolna), wypełniając się staje się owoidalny lub gruszkowaty aż do formy kulisto-elipsoidalnej (powierzchnia przednia i tylna, oraz dwie powierzchnie boczne). Pęcherz wypełniony wystaje nad spojeniem łonowym i unosi otrzewną z przedniej ściany brzucha (secłio alta). Otrzewna pokrywa szczyt i powierzchnię tylną (w pęcherzu opróżnionym górną) aż do linii międzymoczowodowej. Dno pęcherza i ściana przednia przylegająca do łącznotkankowej przestrzeni załonowej (spatium retropubicum) nie są pokryte otrzewną. Otrzewna przerzucając się u mężczyzny z pęcherza na odbytnicę, a u kobiety z pęcherza na macicę wytwarza zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe (excavatio rectovesicalis) lub zagłębienie pęcherzowo-maciczne (excavatio vesico-uterina). Dno pęcherza u kobiety graniczy z przodu i od dołu z przeponą moczowo-plciową, u mężczyzny ze sterczem; z tyłu do dna pęcherza przylegają u mężczyzny pęcherzyki nasienne i bańki nasieniówodów, u kobiety tylna część dna spoczywa na przedniej ścianie pochwy. Warstwę zewnętrzną ściany pęcherza tworzy błona surowicza lub łącznotkankową błona zewnętrzna (tunica adventitia). Warstwę środkową stanowi mięśniówka gładka, która układa się w podłużne pasma zewnętrzne i wewnętrzne, śrubowato łączące się z okrężną warstwą środkową. Mięśniówka ta stanowi wypieracz moczu albo wypieracz pęcherza w przeciwieństwie do gładkiego zwieracza pęcherza albo zwieracza wewnętrznego cewki położonego dokoła części początkowej cewki, który zamyka odpływ moczu. Zwieracz gładki jest wspomagany przez prążkowany zwieracz cewki albo zwieracz zewnętrzny cewki . Błonę śluzową, która tworzy wewnętrzną warstwę ściany pęcherza wyściela nabłonek przejściowy. Błona śluzowa układa się w liczne fałdy, zanikające w wypełniającym się pęcherzu. Tylko na dnie pęcherza, w obrębie równoramiennego trójkąta pęcherzowego (trigonum vesicae) błona śluzowa pozbawiona tu tkanki podśluzowej jest gładka. Oba końce podstawy trójkąta skierowanej ku tyłowi tworzą ujścia moczowodów (ostia ureterum) położone na fałdach moczowodowych (plicae uretericae). Wierzchołek trójkąta skierowany jest do przodu, do ujścia wewnętrznego cewki moczowej (ostium urethrae internum).