Reklama
A A A

STRESZCZENIE

U kobiety części płciowe zewnętrzne (partes genilales externae) obejmujemy nazwą sromu niewieściego (pudendum femininum). W postawie stojącej wzgórek łonowy (mons pubis) prawie zupełnie zakrywa pozostałe części sromu. Wzgórek łonowy jest to wy­niosłość skórna wywołana obfitą podściółką tłuszczową; owłosienie wzgórka u góry odgranicza się linią poziomą. Ku dołowi wzgórek łonowy przedłuża się w dwa syme­tryczne wały skórne, w wargi sromowe większe (labia majora pudendi), prawą i lewą. Są one również owłosione i zbudowane z tkanki łącznej i tłuszczowej. Zamykają one szparę sromu (rima pudendi). Z przodu obie wargi łączą się z sobą spoidłem przednim warg, z tyłu spoidłem tylnym (commissura labiorum anterior et posterior). Rozchylając wargi większe uwidoczniamy przedsionek pochwy (vestibulum vaginae). Jest on obustronnie ograniczony fałdami skórnymi, wargami sromowymi mniejszymi (labia minora pudendi) o zabarwieniu różowoczerwonawym i powierzchni podobnej do błony śluzowej. Z tyłu łączą się one wędzidełkiem warg sromowych (frenulum labiorum pudendi). Do przodu wargi mniejsze rozdwajają się; ramiona boczne tworzą napletek łechtaczki (preputium clitoridis), ramiona przyśrodkowe pod wierzchołkiem łechtaczki tworzą wędzidełko łechtaczki (frenulum clitoridis). W przedniej części przedsionka pochwy ku tyłowi od łechtaczki znajduje się ujście zewnętrzne cewki moczowej (ostium urethrae externum), dalej ku tyłowi ujście pochwy (ostium caginae); na granicy między nim a pochwą leży fałd błony śluzowej, błona dzie­wicza (hymen). Do przedsionka pochwy wiodą liczne gruczoły: gruczoły przedsionkowe mniejsze (glandulae cestibulares minores) położone w obrębie całego przedsionka, oraz gruczoły przedsionkowe większe (glandulae ceslibulares majores), twory parzyste wielkości ziarna fasoli położone bocznie od tylnej części przedsionka; przewód gruczołu prawy i lewy uchodzi w głębi między błoną dziewiczą a wargami sromowymi mniejszymi. Łechtaczka (clitoris) położona w górnej i przedniej części sromu utworzona jest głównie przez parzyste ciała jamiste łechtaczki (corpora cacernosa clitoridis). Rozpoczynają się one odnogami (crura clitoridis), które łączą się w krótki trzon (corpus clitoridis) za­kończony wierzchołkiem, żołędzia (glans clitoridis) pokrytą napletkiem (preputium). Parzyste opuszki przedsionka (bulbi cestibuli) składają się z obfitych splotów żylnych, z przodu łączących się z sobą oraz z żyłami łechtaczki. Opuszki leżą obustronnie wzdłuż podstawy warg sromowych mniejszych.