Reklama
A A A

STRESZCZENIE

Na nosie zewnętrznym (nasus externus) odróżniamy grzbiet (dorsum nasi), dwie powierzchnie boczne w części dolnej nieco wypuklone, tzw. skrzydła nosa (alae nasi) i podstawę przedzieloną częścią błoniastą przegrody nosa (pars membranacea septi nasi). Wraz ze skrzydłami ogranicza ona nozdrza przednie (nares). Nos usztywniony jest chrząstkami: nieparzystą chrząstką przegrody nosa i chrząstkami parzystymi nosa: boczną (cartilago nasi lateralis) i skrzydłową większą (cartilago alaris major) haczykowato zagiętą. Przez nozdrza przednie wnika skóra do jamy nosowej, gdzie wyścieła przedsionek nosa (vestibulum nasi); ku górze sięga on do progu nosa (limen nasi), który stanowi granicę między przedsionkiem a właściwą jamą nosową.