A A A

STRESZCZENIE

Jama nosowa (cavum nasi) przedzielona jest przegrodą nosa (septum nasi) na połowę prawą i lewą. Otwiera się ona do przodu przez przedsionek nosa i nozdrza przednie, ku tyłowi nozdrza tylne (choanae) łączą ją z gardłem. Przegroda nosa składa się z: chrząstki przegrody nosa (cartilago septi nasi), lemiesza i blaszki pionowej kości sitowej; często jest wygięta. Ze ściany bocznej zwieszają się trzy małżowiny nosowe: górna, środkowa i dolna (concha nasalis sup., media et inf.), często występuje małżowina najwyższa (concha nasalis suprema). Małżowiny dzielą częściowo jamę nosową na trzy przewody: górny, środkowy i dolny (meatus nasi sup., medius et inf.). W tylnym górnym odcinku jamy no­sowej leży zachyłek klinowo-sitowy (recessus spheno-ethmoidalis). Między małżowinami a przegrodą nosa znajduje się przewód nosowy wspólny (meatus nasi communis); ku tyłowi przewody nosowe uchodzą do przewodu nosowo-gardłowego (meatus nasopha-ryngeus), który przez nozdrza tylne łączy się z gardłem. Do jamy nosowej uchodzą zatoki przynosowe (sinus paranasales). Zatoka szczękowa (sinus maxillaris), czołowa (sinus frontałis) i komórki sitowe przednie (cellulae ethmoidales anteriores) otwierają się pod małżowiną środkową do przewodu nosowego środkowego, przeważnie do rozworu półksiężycowatego (hiatus semilunaris); komórki sitowe tylne (cellulae ethmoidales posteriores) uchodzą pod małżowiną górną do przewodu nosowego górnego, zaś zatoka klinowa (sinus sphenoidalis) uchodzi do zachyłka klinowo-sitowego (recessus spheno-ethmoidalis). W przewodzie nosowym dolnym pod małżowiną dolną znajduje się otwór dolny przewodu nosowo-łzowego (ductus nasolacrimalis). klinowo-podniebiennego. Błona śluzowa wyściełająca jamę nosową (i zatoki przynosowe) w znacznej części pokryta jest wielorzędowym nabłonkiem migawkowym, tzw. nabłonkiem odde­chowym; tylko mała, górna część ma nabłonek węchowy. Ruch migawek komórek nabłonka oddechowego skierowany jest ku tyłowi i cząsteczki pyłu przesuwane są ku gardłu. Mieszane gruczoły cewkowo-pęcherzykowe zwilżają powietrze oddechowe a silne sploty żylne ogrzewają je.