Reklama
A A A

SZCZELINY MIĘDZYPŁATOWE W RZUCIE NA ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ

Niektóre sprawy chorobowe ograniczać się mogą do jednego płata; dlatego też znajomość pola przylegania danego płata do ściany klatki piersiowej ma duże zna­czenie praktyczne.Z kolei zapoznać się należy z przebiegiem szczelin w stosunku do kośćca. Szczelina skośna prawego i lewego płuca przebiega na ogół symetrycznie. Rozpo­czyna się ona z tyłu z obu stron na wysokości wyrostka kolczystego 3 kręgu piersiowego. Z tego punktu, który leży na poziomie linii międzyłopatkowej (łączącej przyśro­dkowe końce grzebieni łopatki), szczelina podąża wzdłuż 4 żebra w kierunku dołu pachowego. W linii pachowej krzyżuje ona 4 przestrzeń międzyżebrową, w linii sutko­wej 5 przestrzeń międzyżebrową i w linii przymostkowej dochodzi do chrząstki żebra. Szczelina pozioma oddziela się od szczeliny skośnej prawej w linii pachowej na wysokości 4 przestrzeni międzyżebrowej. Stąd podąża ona do przodu i przyśrodkowo mniej więcej wzdłuż 4 żebra i na tej wysokości dochodzi do mostka.