Reklama
A A A

SZMER PLUSKANIA

Wstrząsając ciało pacjenta przy osłuchiwaniu klatki piersiowej wysłuchuje się niekiedy z pewnej odległości szmer pluskania (succussio Hippocratis). Szmer ten ma odcień metaliczny. Hydropneumothorax (puchlina opłucnej z odmą). Cechy. Szmer pluskania uważa się za patognomoniczny dla tej choroby. Objawy odmy opłucnej oraz ruchomego płynu w jamie opłucnej. Mniej częste przyczyny. 4ernia diaphragmatica (z przemieszczeniem żołądka do klatki piersiowej); tuberculosis pulmonum chronica (duża jama o cienkich ścianach); abscessus pulmonis; pyopneumothorax; gangraena pulmonis; hydro-pneumopericardium; fistula gastropleuralis.