Reklama
A A A

SZMERY CIĄGŁE

Poza jednym wyjątkiem nie spotyka się szmerów ciągłych pochodzenia ser­cowego. Niekiedy jednak nad okolicą serca wysłuchuje się szmery pochodze­nia naczyniowego. Pomruk żylny. Cechy. Często nad podstawą szyi wysłuchuje się ciągły szmer buczący, który jest przypuszczalnie uwarunkowany szybkim przepły­wem krwi przez układ żylny szyi do żyły głównej górnej; szmer ten nierzadko ulega przewodzeniu nad okolicę podstawy serca, a nawet dalej ku krawędzi dolnej części mostka. Pomruk żylny spotyka się zwykle u dzieci; szmer wyka­zuje największe nasilenie nad podstawą szyi po stronie prawej; szmer ulega wzmocnieniu przy pochyleniu głowy lub naciągnięciu żył szyjnych; szmer znika w pozycji leżącej lub przy zamknięciu przepływu przez żyłę szyjną; brak uchwytnych objawów choroby organicznej. Ductus Botalli persistens (przetrwały przewód tętniczy Botalla). Aneurysma arteriovenosum (tętniak tętniczo-żylny). Cechy. Przy osłuehi-waniu okolicy nad każdym zespoleniem tętniczo-żylnym stwierdza się ciągły szmer oraz zwykle współistniejący mruk. Jeśli taki szmer lub mruk pojawia się nagle nad górną częścią lewej krawędzi mostka u osób z uszkodzeniem aorty na tle kiły, przemawia to za przebiciem się tętniaka tętnicy głównej do tętnicy płucnej. Do tej grupy szmerów ciągłych pochodzenia sercowego należy również ciągły szmer wskutek przebicia się tętniaka zatoki Valsalvy (wrodzony lub na tle kiły) do prawej komory serca. W tym przypadku ciągły szmer i mruk wykazują największe nasilenie w trzecim i czwartym lewym międzyżebrzu, tuż przy mostku; szmer ten łatwo ulega przewodzeniu, a wysłu­chuje się go nad całą klatką piersiową. Nagły początek lub objawy podmiotowe i przedmiotowe osłabienia serca; często silny ból w okolicy przedsercowej; wyraźna duszność; często niedomykalność zastawki trójdzielnej (przy połączeniu zatoki Valsalvy z komorą); obrzęki; szybki rozwój obrazu chorobowego; ,,taniec wnęk" (przy połączeniu tętnic głównej i płucnej); elektrokardiogram (często blok wewnątrz-komorowy, przy połączeniu zatoki Valsalvy z komorą). Mniej częste przyczyny. Szybki przepływ krwi przez żyłę główną górną (szmer ciągły wzdłuż prawej krawędzi mostka); tętniak tętnicy głównej (rzadko szmer ciągły); zwężenie cieśni tętnicy głównej (czasem ciągły szmer nad pier­siową częścią kręgosłupa).