Reklama
A A A

SZMERY NAD ZASTAWKĄ TRÓJDZIELNĄ

Szmery te wysłuchuje się najwyraźniej w polu osłuchiwania zastawki trój­dzielnej, które mieści się nad dolną częścią prawej krawędzi mostka, między przyczepem czwartej i szóstej lub siódmej prawej chrząstki żebrowej do mostka. Występują szmery skurczowe i przedskurczowe (bardzo rzadko). Insufficientia valvulae tricuspidalis relativa (względna niedomykalność za­stawki trójdzielnej). Cechy. Nad dolną częścią mostka wysłuchuje się najwy­raźniej miękki, chuchający szmer skurczowy; chociaż szmer ten nie promie­niuje, można go jednak wykryć w okolicy nad trójkątną przestrzenią, leżącą między polem osłuchiwania zastawki trójdzielnej, prawą linią środkowo--pachową i rękojeścią mostka. Skurczowe tętnienie żył szyjnych i wątroby,- dyspnoe lub Orthopnoe; sinica; uderzenie koniuszkowe rozlane; powiększenie wątroby; osłabienie drugiego tonu nad tętnicą płucną, powiększenie serca; zastój w krążeniu płucnym; obrzęki i wodobrzusze; tętnienie w nadbrzuszu; tętno małe, słabo wyczuwalne, często niemiarowe; czasem inne szmery charakte­rystyczne dla zmian w zakresie zastawki dwudzielnej lub lewego ujścia żylnego. Insufficientia valvulae tricuspidalis organica (organiczna niedomykalność zastawki trójdzielnej). Cechy. Choroba ta występuje rzadko; cechuje ją szmer skurczowy o cechach jak we względnej niedomykalności zastawki trójdzielnej. Występowanie we wczesnym okresie życia; czasem w wy­wiadzie choroba zakaźna; skurczowe tętnienie żył szyjnych i wątroby; sinica; osłabienie drugiego tonu nad tętnicą płucną; powiększenie prawego serca; objawy zastoinowe. Stenosis ostii venosi dextri (zwężenie prawego ujścia żylnego). Cechy. W tej bardzo rzadkiej chorobie wysłuchuje się tylko nad zastawką trójdzielną krótki szorstki szmer przedskurczowy, kończący się ostrym pierwszym tonem. Przerost prawej komory serca; często współistnieją zmiany w zakresie lewego ujścia żylnego; sinica; obrzęki; powiększenie wątroby; nabrzmiałe, tętniące żyły szyjne; mruk przedskurczowy nad wyrostkiem mie-czykowatym mostka.