Reklama
A A A

TCHAWICA I JEJ GAŁĘZIE

Tchawica z obu swymi rozga­łęzieniami— oskrzelami głównymi (bronchi principales), prawym i lewym, które stanowią jej przedłużenie, zabezpiecza dopływ powietrza do płuc; jest to bowiem cewa sprężysta, ściana której wzmocniona przez chrzestne podpory stale zachowuje światło. Podobnie jak przełyk łączący gardło z żo­łądkiem, również tchawica jest cewą niezróżnicowaną, włączoną między krtań a główne oskrzela.