Reklama
A A A

TEMPERATURA, ODCHYLENIA OD NORMY

Przypuszczalnie najbardziej praktyczny podział odchyleń ciepłoty ciała od normy przedstawia się jak następuje: Gorączka krótkotrwała (mniej niż 10 dni); gorączka długotrwała (ponad 10 dni bez powracania do normy); gorączka nawracająca (okresy gorączki na przemian z ciepłotą normalną lub poniżej normy); gorączka nadmierna (ponad 41,1°C); ciepłota ciała niższa od normalnej. W większości przypadków gorączka jest skutkiem zakażenia. Do innych przyczyn należy podwyższenie temperatury otoczenia, tężcowe skurcze mięśni, uszkodzenie ośrodków nerwowych, zawały, martwiejące nowotwory i tzw. gorączka u chorych z nerwicą. Gorączka na tle nerwicy, nie powikłana i zwy­kła, przypuszczalnie nie istnieje, chociaż pobudzenie i niepokój psychiczny powodują często zwykle okresowe wzmożenie już istniejącej gorączki. Roz­poznanie ustala się ostrożnie i tylko po długotrwałym i wyczerpującym po­szukiwaniu innych przyczyn. Przyczyny krótkotrwałej gorączki są tak liczne, iż opisywanie każdej cho­roby byłoby niewykonalne i o małej wartości. Większość z nich stanowią częste choroby zakaźne, których rozpoznanie jest względnie łatwe; kończą się one zwykle szybciej lub później wyzdrowieniem, nawet jeśli ich przyczyna pozostaje niejasna.