A A A

TĘTNIENIE W OKOLICY NADOBOJCZYKOWEJ

Dilatatio aortae (rozszerzenie tętnicy głównej). Cechy. Tętnienie tętnicy podobojczykowej, zwykle prawej, może się uwidocznić ponad obojczykiem, dokąd ta tętnica została przesunięta w wyniku rozszerzenia tętnicy głównej. Aneurysma arteriae anonymae (tętniak tętnicy bezimiennej). Cechy. W okolicy prawego stawu mostkowo-obojczykowego lub w dołku szyjnym nadmostkowym powstaje tętniące obrzmienie, ze szmerem skurczowym nad guzem, przewodzonym stamtąd do prawej, lecz nie do lewej tętnicy szyjnej. Gdy żyły głębokie są uciśnięte, czasem twarz staje się ciemna i obrzmiała; w przypadku uciśnięcia żyły podobojczykowej obrzęk prawego ramienia; przy ucisku na tchawicę i przełyk duszność i utrudnienie połykania; czasem przeszywający ból po prawej stronie głowy, szyi, klatki piersiowej i schodzący w dół do prawej kończyny górnej; niekiedy czkawka oraz niemiarowość oddechowa; badanie radiologiczne. Aneurysma arteriae subclaviae (tętniak ' tętnicy podobojczykowej). Cechy. Stwierdza się tętniące obrzmienie w dole nadobojczykowym (zwykle po stro­nie prawej), w okolicy trójkąta tętnicy podobojczykowej. Czasem stwierdza się obrzęk, ból, odrętwienie i utratę siły w odpowiedniej kończynie górnej; czasem zamroczenie, zawroty głowy, zabu­rzenia widzenia oraz zastój żylny, gdy uciśnięta jest żyła szyjna; niekiedy obserwuje się zaburzenia oddychania i czkawkę; badanie radiologiczne. Costa cervicalis (żebro szyjne). Cechy. Jeśli żebro jest duże, może unieść naczynia podobojczykowe i wówczas na szyi ponad nim wyczuwa się wyżej niż normalnie bardzo wyraźne tętnienie tętnicy. Angioma arteriale racemosum. Cechy. Pulsujące, podobne do guza powięk­szenie, utworzone z nowo powstałych naczyń krwionośnych; pojawia się w pobliżu dużej tętnicy szyjnej, wyglądając jak „tętniące skupisko dżdżow­nic". Guz rozprzestrzenia się na szyję i skórę głowy.