Reklama
sangiovese
A A A

TKLIWOŚĆ OKOLICY LĘDŹWIOWEJ

Ostre lumbago (fibrositis acuta; ostry gościec mięśniowy). Cechy. Tkli­wość dotyczy zwykle zapalnie zmienionych mięśni lędźwiowych. Ostre zakażenie górnych dróg moczowych (zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie miedniczek nerkowych i nerek itp.). Cechy. Często po zajętej stro­nie występuje tkliwość przy głębokim obmacywaniu. Typowa jest tkliwość w kącie żebrowo-kręgosłupowym. Ropień okołonerkowy (paranephritis abscedens). Cechy. W przebiegu ostrego ropnia okołonerkowego zawsze można stwierdzić tkliwość okolicy nerkowej. Kamica nerkowa (nephrolithiasis). Cechy. Tkliwość występuje w przypad­ku wypełnienia przez duży kamień jamy, w której się on znajduje. Gruźlica nerki (tuberculosis renis). Cechy. W około 50% przypadków stwierdza się tkliwość chorej nerki. Mniej częste przyczyny. Ropień lędźwiowy; ostre zapalenie wyrostka robacz­kowego; zapalenie jelita grubego; ostre zapalenie nerek; rak nerki; zmiany zwyrodnieniowe stawów (głęboki ucisk); wypadnięcie jądra miażdżystego (głęboki ucisk); zmiany zwyradniające kręgosłupa i kręgozmyk (w późnym okresie); gruźlica kręgosłupa (tkliwość okolicy zajętego kręgu); nadweręże­nie mięśni; zespół mięśniowo-powięziowy; wypuklenie tkanki tłuszczowej podpowięziowej; zapalenie nerwu; bóle grzbietu pochodzenia psychosomatycz­nego; histeria.